Royalty

Herunder kommer meget snart tolkninger af horoskoperne for de forskellige medlemmer af det danske kongehus: Dronning Margrethe, Prins Henrik, Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary og deres fire børn, Prins Joachim, Prinsesse Marie & deres to børn, Grevinde Alexandra og hendes to børn med Prins Joachim...  ja, så må vi se, vor langt vi når.
 

Kronprins Frederik

Kronprins Frederik, hvem er han? For vi ved jo alle, hvad han er. Lad os se på kronprins Frederik og hans potentiale. Han blev født d. 26. maj 1968 kl. 23:50 i København K.

Jeg skal lige bemærke, at jeg ikke har foretaget nogen korrektion af fødselstidpunktet efter begivenheder i Prinsens liv, men taget det af Kongehuset selv opgivne tidspunkt.

Et blik på horoskopet afslører mange indbyrdes aspekter. Da vi alle véd, hvilken rolle han er født til at spille, falder hans ASCENDANT i Stenbukken straks i øjnene. Få er vel opdraget med et sådant forpligtende og traditionsrigt familiemønster for øje som han. Og at han undervejs har haft gentagne perioder med oprør herimod og personlige kriser desangående er helt naturligt, ligesom det tydeligt ses i horoskopet.

Frederik har flere konjunktioner (planeter stående samme sted), hvilket almindeligvis tolkes sådan, at personen må nå en vis modenhedsgrad, førend det heri latente potentiale kan udnyttes til noget som helst. Den egenskab, som er nødvendig for at få det fulde udbytte af disse planeters energi, er mod, og beslutsomhed. Mangler disse, bliver initiativerne ved de indre, ofte yderst intelligente overvejelser.

Den største samling af planeter, nemlig VENUS i Tyr, plus MÅNE, SOL, og MARS i Tvilling beretter om en splittelse mellem følelser og fornuft, som han på et tidspunkt har måttet integrere i sin personlighed for ikke at nærme sig skizofrene tilstande. De står nemlig i splid med JUPITER i Løven (”vil selv, kan selv på min egen måde!”) og påvirket af de yderst kritiske URANUS (oprør/opgør) og PLUTO (sindets kraftfulde dybder) i Jomfruen. Dette er den ene indikation af stor og hurtig beslutsomhed og en evne til at føre beslutningen ud i livet hurtigst muligt på den ene side, mens planeterne i Tyren forlener ham med en god portion udholdenhed (stædighed?), der kan komme i anvendelse, hvis processen trods alt trækker lidt ud. I øvrigt er Kronprinsen født få timer før en NYMÅNE, dvs. mens MÅNEN kraftigt nærmer sig SOLENS position. Dette medfører ofte en stærk indre spændingstilstand hos personen, og i dette tilfælde en spænding af mental art. Tankerne kører enormt hastigt, undertiden så hastigt, at de løber grassat. Frederiks største force kan let blive hans akilleshæl, hvis han ikke sørger for bevidst at pleje nogle mere jordnære interesser. Set i det lys er det glimrende at dyrke fysiske discipliner på så højt et niveau, som vi alle har set det både i pressen og på TV. Det ville desuden være gunstigt at passe en have, men det bliver nok først rimelig sent i Prinsens liv, det sker – om nogensinde.

VENUS er den planet i stelliet (planetophobningen), der har stærkest forbindelse til ”den store lykkeplanet” JUPITER i Løven og illusionsplaneten NEPTUN i Skorpionen, hvilket antyder en stærk trang til at udvide sit (følelses-)univers og tilmed træne sine psykiske egenskaber, der f.eks. kan vise sig som en fremragende intuition og timing. Modstillingen VENUS-NEPTUN sladrer desuden om en mand, der har ret så høje forventninger til den kvinde, han vil kunne elske – skyhøje, både intellektuelt og følelsesmæssigt. Og han kræver ærlighed og høj etik tillige. Hans maskuline side, MARS, står faktisk uden nogen af de fem klassiske aspekter til de øvrige planeter i horoskopet: endnu en forklaring på Kronprinsens forkærlighed for ekstreme fysiske udfoldelser. Han dyrker dem nok så meget for sin egen tilfredsstillelse som for at fremstå som en sand he-man. Med hele fire planeter i Tvillingerne, vil intet emne være Prinsen fremmed at tage op til undersøgelse eller diskussion. Frederiks fatteevne er mindst lige så hurtig som Marys, fordi MERKUR har kvadrat til URANUS (og PLUTO), så af og til kan han – især i de yngre år – forfalde til en ren principdiskussion, bare for at få ret. Det KAN også være bare for at drille! For Frederik må have megen humoristisk sans.

Fagastrolog

Leena Wåle

Hvordan vil det gå Kronprins FREDERIK & Kronprinsesse MARY? 

Lad os begynde med en almindelig sammenligning mellem de to parters respektive horoskoper.

Først tolker jeg en dobbelttegning, der uden aspekter viser Kronprins Frederiks planetpositioner inderst i cirklen, mens Kronprinsesse Marys planeter er vist i en cirkel udenom. Et sådant synastrihoroskop viser, hvad den ene persons faktorer udløser i den andens, altså hvordan de gensidigt påvirker hinanden på godt og ondt. 

Det er påfaldende, så mange sammenfald og positive aspekter vi finder mellem disse tos

1. horoskoper. Kigger vi kun på tegnpositionen, står Frederiks og Marys SOLE i harmonisk forhold indbyrdes. Begge står i lufttegn, dvs. mentale tegn, så et virkeligt velfungerende område er deres evne til at sætte ord på tingene og tillige at kunne drøfte alting, uanset om det er glædelige eller traumatiske oplevelser, i en rimeligt nøgtern og saglig tone. Da de også begge – med MERKUR i hhv. Tvillingerne og Vandbæreren - er velbegavede og hurtigt tænkende, vil de altid have mulighed for fortsat at udvikle sig tankemæssigt. Der er ingen risiko for, at nogen af dem går i stå med alderen. Tværtimod vil de sikkert begge blive ved med at finde nye måder at se og vurdere livet, samfundet og deres egen stilling deri. 

2. For at beskrive deres mentale egenskaber yderligere, kan vi se på deres MERKUR og JUPITER. Her optræder den pudsighed, at Marys Jupiter står lige over for Frederiks Merkur, mens hans Jupiter tegnmæssigt også står modsat hendes Merkur, dog ikke i et eksakt aspekt. Dette indikerer, at de hver for sig med held kan bruge partneren som sparringspartner, når noget skal analyseres, gennemtænkes eller besluttes. Partneren evner nemlig at sætte den enes tanker og holdninger ind i et større perspektiv, så der uafladeligt vil foregå en mental og muligvis tillige en moralsk/etisk vækst. Ofte behøver de slet ikke tale sammen, for de véd instinktivt, hvad den anden tænker. 

3. Et tydeligt tegn på, at begge de unge er fødte kosmopolitter er, at de har JUPITER stående i ildtegn, hhv. Løven og Skytten. Især Marys Skytte-Jupiter antyder hendes fleksibilitet og tilpasningsevne til de nye, fremmede forhold, som hun møder i sit nye land, Danmark. Begge, dog især hun, har også en kraftig moralsk-etisk følelse, der ikke tillader at handle i modstrid med den indre følelse af ret/uret. Den rummer desuden en stærk alment humanistisk holdning og kærlighed til dyr, der sikkert vil finde afløb i arbejde for f.eks. Røde Kors, Mellemfolkeligt Samvirke, Børnefonden, dyrebeskyttelsesorganisationer eller WHO. Begge, især dog prinsessen, har ægte flair for fremmedsprog, hvilket jo hidindtil mest er opdyrket af prinsen, både i kraft af hans franske fader og hans uddannelse til den kommende kongeværdighed. 

4. En tredje slående faktor er, at begges SATURN aspekterer den andens enten MÅNE eller SOL, altså himmellysene. Frederiks Saturn står præcis over for Marys Måne-Uranus sammenstilling, og desuden meget tæt på hendes Mars i Vædderen. Dette er en forbindelse, der vanskeligt kan anvendes positivt i de ganske unge år. Men Frederik har jo for længst passeret sin Saturn 1 ¼ gang, så han har efter al sandsynlighed bl.a. af sin fader lært at styre denne Vædder-Saturn. Han har meget tidligt valgt at anvende den til ekstreme fysiske strabadser, som han har kunnet dyrke i diverse værns barskeste uddannelser, en glimrende måde at tackle den specielle Saturn på, der bl.a. giver én stor selvtillid. Hans fremtidige rolle som Danmarks konge lægger naturnødvendigt en dæmper på spontane temperamentsudbrud fra hendes side. Omvendt belærer Marys Saturn, der står lige midt for Frederiks stellium (4 planeter stående sammen): MÅNE, VENUS, SOL og MARS hen over tegngrænsen mellem Tyr og Tvilling, Frederik om, at det er fint at være alsidigt begavet, men at han tillige er forpligtet til at udnytte denne begavelse i praksis til gavn for andre. Marys Saturn står tegnmæssigt langt bedre end Frederiks, så det bliver tilsyneladende i overvejende grad hende, der vil holde ham fast – mere end det modsatte. Eftersom Frederiks SOL faktisk står UDEN ASPEKTER til nogen af de andre planeter, kan præcis denne Saturn, som Mary præsenterer ham for, bibringe ham en klar følelse af egen identitet, den som han især som ganske ung fandt i flere ekstreme sportsgrenes fysiske udfordringer. 

5. Hér kommer så et modstridende udsagn ind i billedet, nemlig at Marys NEPTUN med stor overbevisning forfægter hendes intuitive opfattelse af mange ting. Så hun kan altså vælge, om hun vil være struktureret og velopdragen (Saturn i Tyr) eller noget uforudsigelig, spontan og intuitivt ledet (Neptun i Skytten) – en ikke altid helt let valgmulighed. Mit bud er, at dette ofte vil komme til udtryk i Marys holdning til børneopdragelse, hvor Frederik ofte vil finde det væsentligt, at børnene bliver bredt og grundigt orienterede om mange emner, samtidigt med at han meget vil være barn med sine børn, altså lege med dem på mange måder. Marys netop omtalte NEPTUN står præcis over for Frederiks SOL, hvilket kan betyde meget, men bl.a. en dyb fascination af og forelskelse i ham som individ, en vis idealisering af ham og tillige en intuitiv viden om ham, der slet ikke har noget med venstre hjernehalvdel at gøre. Hun aflæser ham instinktivt. Tilsvarende danner Frederiks NEPTUN i Skorpionen et gunstigt aspekt til Marys VENUS, hvilket virker på stort set samme måde: han opfanger hendes stemninger med sine fornemmelser og er mindst lige så forelsket som hun. 

6. Nu kommer vi til en forbindelse de to horoskoper imellem, der ikke er ganske nem at handskes med, nemlig Frederiks URANUS-PLUTO i Jomfruen stående lige over for Marys VENUS i Fiskene. Hér kan Jomfruens sippede og (selv)kritiske tendens få afløb over for Fiskenes blide og sårbare drømmeri. Betragter vi Frederiks og Marys horoskoper som helhed, tror jeg på, at denne komplicerede planetforbindelse snarere vil volde kronprinsen en del irritation, mens Mary hviler så godt i sig selv – når hun har integreret de første to prøvelsens år erfaringer – at hun blot trækker følehornene til sig og giver tid. 

7. Også Marys PLUTO danner et afspændt aspekt til Frederiks SOL og VENUS, hvilket nok kan tolkes som en meget dyb og lidenskabelig samhørighedsfølelse for hendes del, der KAN få den uheldige virkning, at udpræget jalousi vil kunne beherske Mary, hvis hun får anledning dertil. Mange har vel læst det ugeblads interview, hvori hun udtaler, at de ikke vil blive skilt, og at hun ikke tolerer utroskab. Disse kategoriske ord tolker på fremragende vis denne Pluto-forbindelse. 

BRYLLUPSHOROSKOPET: vil vise, hvilke tendenser, der for tiden er aktuelle for kronprinseparret. 

Jeg har valgt det tidspunkt, hvor ringene blev udvekslet som symbol på, at pagten nu var sluttet. Det falder straks i øjnene, at hovedakserne står i såkaldt kardinale eller ledende tegn, som en markering af begivenhedens store betydning for monarkiet. 

Sært nok står SOLEN – ligesom i kronprinsens eget horoskop – uden klassiske aspekter til de øvrige planeter. Dette kunne pege på en enevældig kongemagt, hvilket jo ikke just er tilfældet længere.

En helt anden mulighed er, at dette særlige ægteskabs normer vil blive omdefineret helt på de to unges præmisser, så det passer til en ny tids værdier, dog med rod i en praktisk og hensyntagende holdning. 

Vælger vi nu forældre-karriereaksen som udgangspunkt, altså IC-MC, får vi som signifikatorer for ægteskabets to parter SATURN & SOL, med MÅNEN som medsignifikator. Tegnmæssigt er Sol og Saturn i smuk harmoni og accepterer med ynde deres roller i det samfundsmæssige rollespil, de er bestemt til. Saturn er den planet, der står højest på himlen, hvilket jo nok kan paralleliseres med Kronprinsens fremtidige stilling i det danske samfund. Bemærk, at MARS står sammen med Saturn, så der bliver nok at arbejde med. Skulle energien dale lidt, vil MÅNEN i Vædderen nok sætte skub i foretagendet, mens JUPITER i Jomfruen vil påpege de etiske aspekter af diverse tiltag.

Fagastrolog

Leena Wåle

Leena Wåle | Holmevej 83, Brandelev, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: +45 61 46 50 82 | astroclaris@gmail.com