"Hjælp"

Livet er stort, rigt og vidunderligt OG vildt, farligt og fuldt af sorg og smerte. De fleste af os kommer før eller siden i en krise, måske en valgsituation, hvor vi ikke med vores sunde fornuift kan finde en løsning. Vi kan stå i et vadested og ikke vide, hvilken vej vi skal vælge mht. børn, kæreste, flytning, job eller uddannelse. Spørgsmålet kan også dreje sig om vores indre bevidsthedsmæssige udvikling. Eller vi synes, vi er faldet i et sort hul - alt er håbløst. Så får vi brug for en håndsrækning udefra, og gerne fra én, der ikke kender os i forvejen - et professionelt, erfarent og indlevende medmenneske. 
 
   
 
Du kommer let til at føle dig magtesløs og drænet for kræfter. 
 
Derfor tilbyder jeg dig min hjælp i tre former, enten vha. astrologi, klarsyn eller direkte gennem healing. Du kontakter mig telefonisk eller på e-mail, og du sætter mig kort ind i din situation, så vi i samråd kan vælge den bedste måde at hjælpe dig på. Under vores personlige møde finder vi vejen frem. Jeg har ingen adkomst til at bestemme over dit liv. Så husk blot på, at uanset hvad jeg råder dig til, er det kun vejledende råd, og derfor er valget og ansvaret udelukkende DIT! 
 
Selvhjælp! Du kan hjælpe dig selv enten ved at spille sagte, smuk musik - gerne klassisk - eller ved at meditere.  På nettet finder du mange glimrende tilbud på CD'er, der indfører dig i, hvordan man mediterer, bl.a. i Gyldendals Bogklubber. Meditation er mange ting, f.eks. åndedrætsmeditation, hvor du kontrollerer din vejrtrækning, mantrameditation, hvor du enten højt eller inde i hovedet siger et bestemt ord eler en bestemt lyd gentagne gange - og kropsfokusering, hvor du mentalt leder opmærksomheden hen på kroppens forskellige dele. Nogle meditationer ledsages af musik, andre ikke.

Etik? I alle tre "discipliner" har jeg skrevet under på at ville overholde et sæt etiske regler, der bl.a. implicerer tavshedpligt mht. dine betroelser og en forpligtelse til under en astrologisk session kun at tolke den persons horoskop, der er til stede, ikke tredjemands. I forbindelse med klarsyn stiller jeg normalt også kun ind på klienten selv.. Heldigvis er det helt OK at bruge både astrologi og klarsyn på klientens evt. mindreårige børn. Desuden udtaler jeg mig principielt ikke om alvorlige, kroniske sygdomme, ulykker, tab af kære eller klientens egen død.  

Leena Wåle | Holmevej 83, Brandelev, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: +45 61 46 50 82 | astroclaris@gmail.com