Brevkasse

Du kender det ud og ind: tankerne myldrer gennem din hjerne, men du kommer ikke frem til et klart svar. Måske er du en smule nærtagende eller stoler ikke ganske på, at familie og venner vil kunne forstå, endsige hjælpe dig ud af dit dilemma.
 
I så fald kan du skrive til mig, der har 33 års erfaring som professionel astrolog og har tavshedspligt. Beskriv din situation, helst med detaljer som: er du i parforhold, har du børn, er du i arbejde, hvordan bor du, hvordan kører økonomien, eller hvor blev den seksuelle lyst af?
 
1. Du går bare ind på den sidste side yderst til højre blandt fanebladene, kaldet "Kontakt" og udfylder skemaet, tryk på "Send", og så får jeg mailen ganske kort efter. For at komplettere min opfattelse af dig, så vær rar at beskrive din aktuelle situation efter bedste evne, helst med din personlige oplevelse midt i den!
 
2. Jeg har brug for at vide din fødselsdato, -måned, -år og tidspunktet på døgnet (helst inden for 15 minutter) & fødselsbyen - SAMT den by, du skriver fra. Vær rar desuden at angive, HVOR/HVEM du har fødselstidspunktet fra: nøjagtighed er vigtigt!
 
3. Denne service er fuldstændig GRATIS, så vær overbærende med mig, hvis det skulle vare nogle dage med svaret. Jeg arbejder også ofte med oversættelse af bøger og korrekturlæsning af samme.
 
4. Husk at opgive din mail-adresse, for ellers kan jeg ikke svare dig direkte eller få yderligere oplysninger, hvis jeg får brug for det.
 
Her kommer de seneste svar anført i kronologisk rækkefølge:
 
Mail læst 18/3 2019 kl. 11:54:10
Emne: En svær tid (17 år)

Min nuværende situation er således, at jeg lige har taget orlov fra min HF, da jeg simpelthen ikke havde motivationen eller overskuddet. Så nu går jeg bare hjemme og venter på, at mit sæsonarbejde igen begynder.
 
Derudover har jeg en “papfar” (han har været min far, siden jeg var 3 år), der sidder i fængsel, og som jeg har det rigtig svært med. Jeg bor sammen med min mor.
 
Jeg har været single i et år; men jeg har sets med min ekskæreste i lidt over 2 måneder, og vi har det rigtig godt, selvom jeg ikke ved, om det bliver til mere.

Jeg har det enormt svært følelsesmæssigt: jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal stille op med mig selv, eller hvem jeg er, osv.

Mit spørgsmål til dig er, hvad jeg skal stille op med ham ekskæresten? Vil det gavne eller ødelægge? Og er dét det rigtige, jeg har gang i, men også mit valg ang. min skole?
Håber, at du vil svare så godt, du kan. Krebsepigen
 
Kære Krebsepige,
 
Ved første øjekast må jeg give sandelig dig ret i, at du i denne inkarnation (for jeg er overbevist om, at vi fødes igen og igen tusindvis af gange), har fundet nogle betragtelige udfordringer at handskes med. Den kendsgerning synes du i denne tid at blive stadigt mere klar over, og så ung, som du er, må du selv kæmpe dig igennem til en erkendelse af, “hvem og hvad du er”.

Du er først og sidst et ægte FØLE-MENNESKE, som aldrig har været vant til overflod, endsige luksus på nogen måde. Man kan jo ikke påstå, at du fra din spæde barndom er blevet overøst med kærlighed og omsorg - tværtimod faktisk! Næ, du har tidligt lært at affinde dig med situationen på en nogenlunde snusfornuftig måde og bestræber dig stedse på at få det bedste ud af de forhåndenværende muligheder.
 
Vi kan vel være enige om, at din “familiesituation” langtfra er optimal: ingen ordentlig farfigur, og en mor, som efter dit FØDSELSHOROSKOP at dømme aldrig rigtigt er for dig. Enten er hun på arbejde eller fraværende af andre grunde (muligvis svagt helbred) og i hvert fald har hun en aldeles misforstået opfattelse af, hvilken slags mand, hun har brug for ved sin side. Hun kan ikke have megen selvagtelse, hvis jeg kan dømme ud fra din “papfars” standard.

Altså må du “klare ærterne alene”. Dit middel til at komme igennem/videre er i høj grad dine talegaver, dit snakketøj, om du vil. Og da du har ret let ved at lære, er din indsamlede videnssum som 17-årig ganske betragtelig. Derfor finder jeg det (som tidligere gymnasielærer gennem 35 år) særlig trist, at du (midlertidigt) har droppet din uddannelse. For den er jo dit bedste kort, hvis du med tiden skal kunne opnå det tilfredsstillende livsniveau, du så rigeligt har fortjent.

Hvis du skal komme helskindet gennem din øjeblikkelige krise (= valgsituation, betyder ordet oprindeligt på græsk), kræver det en betydelig fastholdenhed/udholdenhed/beslutsomhed. Og hér peger dit horoskop på et problem, for du kan mobilisere en fantastisk arbejdsindsats, hvis du brænder for en sag. Men hvis denne indre glød slukkes, dør din arbejdsiver med det samme. Og du kan meget vel have sammensparet en (såre forståelig) og kraftig modvilje imod vore etablerede danske værdinormer, som kan forhindre dig i at nå så langt, som din naturlig begavelse ellers vil kunne føre dig.
 
Denne inderligt selvmodsigende energi kan også komme til udtryk i dit forhold til de dér sære størrelser, vi kalder mænd. “Du vil, og vil dog ikke!”

Lad mig nu se på, hvilke informationer SPØRGSMÅLSHO-ROSKOPET vil bringe. Hér falder det straks i øjnene, at din tænkeplanet, MERKUR, for tiden (set fra Jorden) bevæger sig baglæns i forhold til de øvrige 9 planeter, vi plejer at analysere. Desuden befinder han sig skidt i Fiskenes superfølsomme tegn, hvor han oven i købet bliver overstrålet af FISKESOLEN på den ene side og NEPTUN, Fiskenes planethersker på den anden. Denne stakkels ganske unge, knap nok kønsmodne, fyr kan derfor ikke tænke to sammenhængende tanker, men falder hen i melankoli, selvmedlidenhed og drømme uden mening i. Ja, så tydeligt markerer dette øjeblikshoroskop din aktuelle sindsstemning!

HVAD GØR SÅ EN KLOG? Denne gamle kone råder dig til IKKE at prøve at træffe nogen som helst væsentlige beslutninger lige nu og hér. Merkur vender rundt sidst i marts, men han kommer først op i “normal” hastighed ca. 10 dage inde i april, og først da kan du begynde at stole på din sædvanlige, glimrende forstand.

Hvad du stiller op med ham din (vistnok) eks-kæreste, hverken kan eller vil jeg blande mig i. Blot må jeg tilstå, at også jeg (engang for længe, længe siden) handlede lige så ufornuftigt som du, fordi jeg savnede nærheden og sex sammen med min eks-partner. Naturligvis vidste jeg godt, at det ikke drejede sig om sand kærlighed, men snarere velbehag og nydelse, også kaldet “vores begærnatur”… men min krop bestemte over min i øvrigt gode forstand.

Ja, nu håber jeg at have givet dig en del nyttige informationer om dig selv… og sender dig mange kærlige tanker.
Leena
 
Mail læst 12-03-2019 kl. 17:03:35
Emne: Kærlighed (63 år)

Hej, jeg har en søn født i marts 1985, jeg har fast job, men er sygemeldt pga. et kræftforløb, som begyndte i 2017. Jeg vender tilbage til jobbet medio marts og skulle være på fuld tid igen sidst i maj. Jeg har været single i snart (tror jeg) godt 15 år.

Mine spørgsmål til dig er: Er det i år, at jeg møder den eneste ene, eller hvornår? Jeg er skrevet op til en anden lejlighed. Kan du se, hvornår jeg flytter, og vil jeg klare det økonomisk? Kan du se i horoskopet, hvornår jeg bliver farmor, og kan du se, hvorlænge jeg bliver i jobbet? Kan du evt. se mere?

Tak for det, du gør. Mange hilsner og tak Vandbærerkvinden
(Efter at være blevet gjort opmærksom på, at jeg jo kun besvarer ét spørgsmål per gang, valgte Vandbærerkvinden så at fokusere på kærligheden.)

Kære Vandbærerkvinde,

Dit FØDSELSHOROSKOP røber ganske tydeligt, at du gennem det meste af dit liv sandelig må have haft dit at slås med af den simple grund, at du ud af de 10 planeter, vi astrologer normalt arbejder med, har hele 8 anbragt i de udadvendte og ret utålmodige tegn, og kun 2 i de resterende indadvendte, langsommere og mere følsomme tegn.

Disse 10 planeter forbinder sig indbyrdes på både harmonisk og uharmonisk vis, og du må siges at være en handlekraftig person, der desuden tænker rimelig hurtigt. Møder du modstand, kan du sable modparten ned i sokkehøjde i få, præcise ord, og du har nok også af og til slået fra dig i rent fysisk forstand. Du er, kort sagt, ikke ganske nem at leve sammen med.

Desværre ser det ud til, at du hænger fast i nogle urealistiske fantasier - navnlig hvad angår kærlighed - ja det virker, som om du partout VIL have, at virkeligheden skal bøje sig for dine ønsker. (Det har den aldrig gjort i mit liv, skønt også jeg drømmer iblandt!)

Du har tilsyneladende ikke noget besvær med at tiltrække mænd, men du synes at foretrække en mandetype, der vil have tingene på sin egen måde, og som forstår at argumentere for sine synspunkter, en velbegavet fyr ganske enkelt. Pudsigt nok har du selv et udpræget “forskergen”, dvs. at du på ingen tid kan gribes af en brændende lyst til at udtænke nye måder at gribe problemer an på, leve éns hverdagsliv anderledes f.eks., eller hvordan et tidssvarende parforhold kan/skal forløbe. Ja, du er sandelig et interessant individ.

En del af problemet ser for mig ud til at ligge i din græsselige fastholdenhed - især i forhold, der omhandler dit hjem, dit barn & familien, og du kommer nok meget let til at fylde for meget i familierelationen. Ja, ikke i fysisk, men i psykisk forstand. Der bliver simpelthen ikke plads nok til ham, og når du sammenligner dette med beskrivelsen af den mand, du falder for/tiltrækker, kan du selv se misforholdet. Ingen velbegavet og veluddannet mand vil finde sig i den relativt korte snor, du giver ham i familien. (Naturligvis kan dette “magtforhold” overføres på den seksuelle relation, i retning af S & M, men det går jeg nu let hen over.)

ØJEBLIKSHOROSKOPET taler sit tydelige sprog om det, som jeg ville kalde din “manglende ydmyghed” over for Universet, de Kosmiske love eller Kærligheden (med stort K). Netop i marts måned i år vil den dag, hvor vi har FULDMÅNE, for dig opleves ekstremt spændingsfyldt, og fra gammel tid regnes Fuldmånen traditionelt for uheldssvanger eller ildevarslende. Helt så strengt opfatter jeg den ikke, men det psykiske energiniveau bliver meget højt netop den dag, og så måtte du jo rådspørge en “gammel rotte i faget”. (Den markerer tillige begyndelsen på “sommertiden”, hvorefter vi må vænne os til at stå en time tidligere op.) Denne fuldmåne er det sidste, men ikke det eneste aspekt, der udsiger noget om parforhold. For inden da, den 16. og den 21. marts infinder der sig to spændinger, nemlig mellem MERKUR i Fiskene og JUPITER i Skytten, og desuden den mellem den klassiske “kvinde-planet” VENUS i Vandbæreren og den klassiske “mande-planet” MARS i Tyren. Ingen af disse to henviser decideret il en amourøs oplevelse, snarere en mindre, verbal krig.

Det er bemærkelsesværdigt, at MÅNEN (der repræsenterer dig) befinder sig i Vægtens harmonisøgende og sociale tegn, hvor hun føler sig helt klar til en kærlighedsaffære og da gerne med den overfor stående VÆDDERSOL, som vi ofte tolker som “manden” i en kvindes liv; han har lige sneget sig ind i Vædderen hvor du i dit fødselshoroskop har både MÅNEN & VENUS anbragt. Forbindelsen er en opposition, altså et kraftigt spændingsaspekt, der intet lover om fred og harmoni - tværtimod fortæller det nok snarere om kraftig energiudveksling, evt. som skænderi, men den KAN jo også bruges til sex!

Eftersom planetforbindelsen som sagt er en Fuldmåne, vover jeg næsten ikke at sige dette: JO, DU VIL MØDE HAM. (Ja, ikke ham “den eneste ene”, for sådan én tror jeg slet ikke findes, men en livlig, aktiv og udadvendt mand.) Om denne “ham” med tiden bliver en god mage for dig, afhænger i allerhøjeste grad af, hvor langt du er nået i din tilgivelses-/give-slip-proces med dine forhenværende mænd, med eller uden papir på forbindelsen. Naturligvis er det helt i orden at HUSKE mændene i vort liv, men kun som MINDER, ikke som faste ankre for fremtidens kajpladser. Tidshorisonten er i følge ovenstående den 21/3-2019.

Husk lige, at dette er en astrologisk analyse, hvortil der ingen som helst garanti er knyttet - desværre. Men jeg har gennemtjekket aspekterne, og mere kan jeg ikke gøre. Til slut sender jeg dig mange kærlige tanker og de bedste og mest positive ønsker for en fremtid, hvor du ikke længere er uden en partner.
Leena
 
Mail læst 02.03.2019 kl. 09:23:06
Emne: Arbejde, kærlighed, clairvoyant (48 år)

Hej med dig,

Jeg vil gerne vide, hvem jeg kan “mærke” omkring mig - jeg føler kulde - og om jeg kommer til at arbejde med lyd eller bliver selvstændig.
 
Bliver jeg evt. gift igen/ny kæreste. Jeg er ikke god til at skrive korte beskeder.
 
Er jeg clairvoyant; nogle gange oplever jeg billeder eller hører musik i hovedet.

Skyttemanden

Kære Skyttemand,

Set med en astrologs øjne – der i dette tilfælde også er synsk – er det klart, at du selv har dybe rødder i det såkaldt ”okkulte”, dvs. skjulte. Du ser tit tværs igennem folk, men det er nok ikke så ofte, at du højt udtaler, hvad din intuition fortæller dig. Du er jo også rimeligt velopdragen og brandcharmerende og har ikke behov for at tiltrække dig opmærksomhed.

Tager jeg i første runde udgangspunkt i den almindelige = eksoteriske astrologi, siger både din ASCENDANT i Krebsen og din SOL & NEPTUN stående tæt sammen i Skytten tydeligt, at vi har at gøre med en ekstremt følsom person med stor og levende empati.
 
Samtidigt står din JUPITER ganske udmærket i Skorpionen (og fortæller samme historie om synskhed/sensitivitet) lige over for “gamle, sure” SATURN i Tyren, hvor han bliver langsom, særdeles grundig og lettere kedelig. Altså stik modsat din SKYTTESOL, der ikke kan få handling nok.
 
Din charme og evne til at få sin vilje - med det gode - finder vi hos MÅNEN, der står tæt sammen med din handlingsplanet par excellence MARS i Vægtens harmonisøgende tegn. Snakketøj har du jo også med kommunikationsplaneten MERKUR anbragt lidt længere inde i Skytten - og kombinerer vi ham med din SOL/NEPTUN, tegner der sig et billede af en velformuleret, sandsynligvis musikalsk &/eller musisk person, der bare ikke rigtigt kan affinde sig med et kontorjob fra 9 til 16.

Én ting kan få dig til at flyve i harnisk: uretfærdighed! Og vel især, når ”offeret” er et barn. Dit kreative potentiale er også let at få øje på, men jeg kan ikke se, om du skulle være bedre til at “arbejde med lyd” end med f.eks. ord.

Anvender jeg nu den anden mulige tolkningsmodel: den esoteriske, dvs. spirituelle, fortæller dit horoskop ganske klart, at du – hvis du føler for det og får modet dertil – fra dit hjem kan arbejde med andre menneskers problemer på basis af, hvad du får besked på via kanalen, altså ad den intuitive vej. Som en art sjælelig fødselshjælper, kunne du kalde det. Skal jeg være helt ærlig, er dette ikke blot en gave, men en forpligtelse, du har fået ved din fødsel.
 
Heldigvis er ”Bestyrelsen”, alias det Guddommelige, så pas tålmodige med os, at de pænt venter, til vi er klar til i praksis at påtage os opgaven. Når du det ikke i dette liv, skal du såmænd nok få muligheden i en senere tilværelse. (Ja, jeg er fuldt og fast overbevist om reinkarnation som en realitet!)
 
Jeg var selv 46, før jeg blev klar over dette og begyndte på at uddanne mig til astrolog, og 56, før jeg tog et diplom-kursus i clairvoyance. Som du ser, er du på nogenlunde samme alder, hvad angår dine clairvoyante oplevelser. (Jeg foretrækker det gode, jævne, danske ord “synsk”, men der er gået mode i det franske udtryk.) Forhåbentlig har du - ligesom jeg - altid mere eller mindre brugt denne evne til at klare livets udfordringer… meningen med den er nu bare, at den primært bør anvendes til at hjælpe andre mennesker på vej.

Hvad siger så SPØRGSMÅLSHOROSKOPET? Hovedspørgsmålet har du jo (i en senere mail) præciseret som “parforhold”. Allerede dit Fødselshoroskop peger tydeligt på, at du - skønt du jo er både indlevende, forstående og et levende/livligt menneske - derudover har nogle uhyggeligt høje forventninger til, hvad DIT kærlighedsforhold skal indeholde.
 
Selv giver du jo gerne din sidste skilling væk, hvis du opfatter, at der er brug for dét. Som en ægte NAIV, dvs. som et nyfødt barn (hvilket ordet betyder), er du overbevist om, at andre mennesker er som du. Med tiden har du så erfaret, at du tager fejl her! Resultatet hedder: SKUFFELSE. Og lige så god og rar du normalt er, lige så hidsig og forurettet kan du føle dig, hvis du opdager, at du bliver snydt.

Nå, vi er jo mange, der har afprøvet dette såre vanskelige begreb kaldet parforhold op til flere gange. Og nu savner du en partner at dele livet med. Dette Øjeblikshoroskop siger klart, at du i nogen tid har “frosset på følelserne” og er ganske klar over, at du risikerer noget af din højt elskede selvstændighed ved at kaste dig ud i gyngerne eller karoussellerne igen.
 
Desværre ser det ud til, at du endnu ikke er helt klar, dvs. har gennemarbejdet tidligere negative erfaringer for at nå frem til en uhildet ny begyndelse. Din bemærkelsesværdige sensitivitet medvirker jo til, at smerten ved et brud føles stærkere og varer længere end hos de fleste. Hér tilråder jeg ofte HYPNOTERAPI for at få “gennemtygget” problematikken, så du kan forlade den og komme videre i livet.

HOROSKOPET tillader mig desværre IKKE at svare dig med et “JA! Du er klar til at møde en ny partner”, fordi vi endnu en gang render ind i, at MÅNEN GÅR I TOMGANG. Her får du en uddybning af, hvad det vil sige:
Månen bevæger sig 11-14 grader i døgnet, og da hvert tegn dækker 30 grader, siger det sig selv, at fænomenet optræder hver 2./3. dag, så det er der intet unormalt i.
 
Jeg repeterer lige, hvad mine gode kolleger Louise Kirsebom & Johan Hjelmborg skriver herom i deres bog “Øjeblikshoroskopet”:

“Under sin vandring gennem hvert tegn danner Månen en række aspekter (planetforbindelser), der fortæller om udviklingsforløbet for den pågældende klient eller selve spørgsmålet, hvis et sådant er stillet. (…)

Men efter at sidste hovedaspekt er blevet dannet, og før den går ind i det næste tegn, befinder Månen sig i en slags tomrum - den går “i tomgang”. Dette er en af de klassiske tydnings-indskrænknings-konditioner, ifølge hvilken astrologen bør være forsigtig, og traditionen leverer denne tydning: “der sker intet” - hvilket dog skal tages med et vist forbehold.
Som altid, når en planet er ved at skifte tegn, må man regne med, at forudsætningerne for dens virke kommer til at ændres. Det er derfor ikke muligt ud fra de givne omstændigheder at levere et klart eller entydigt svar.

Traditionen siger, at en Måne i tomgang trøster den bekymrede og slår koldt vand i blodet på den håbefulde, for hverken det, som man frygter eller håber, kommer til at ske.”
 
Som udgangsreplik må jeg sige, at du i de næste 2-3 år vil gennemgå en virkelig dybtgående udvikling på det personlige plan. Hele dit verdensbillede vil ændres radikalt – til noget uendelig meget bedre. Så lad være med at forsøge at handle dig ud af problemet. Nej, vend dig med åbne arme imod denne vækst og tag imod. Jeg ønsker dig alt godt og positivt!

Leena
 
Mail læst 23.02.2019 kl. 08:43:36
Emne: Vrede (25 år)

Hej Leena. Jeg vil høre dig, om du kan se, hvordan/hvornår jeg begynder at komme videre i mit liv og faktisk formår at blive der. Jeg føler mig fastlåst, og jeg er utroligt vred hele tiden. Jeg har selvfølgelig altid haft voldsomme følelser, men det bekymrer mig, at jeg har lyst til at slå, når jeg aldrig har haft det sådan før…

Du lagde mit horoskop for et par år siden, hvor du sagde, at jeg ville gå nogle hårde, men produktive år i møde. Jeg har på de år tabt mig 47 kg, men har inden for de sidste to måneder taget 10 på igen. Jeg føler lidt, at jeg er min egen umulige teenager, som jeg ikke kan trænge igennem til.

Jeg håber, at du kan forstå mit spørgsmål. Med venlig hilsen Skorpionpigen

Kære vrede Skorpionpige,

Dit FØDSELSHOROSKOP viser tydeligt, hvorfor du for tiden er SÅ VRED! Ud af de 10 planeter, vi normalt arbejder med, har du de 4 stående i Skorpionens intense tegn. To af disse er din handleplanet MARS stående ganske tæt sammen med din kommunikationsplanet MERKUR på den ene side og kongen over din underbevidsthed PLUTO på den anden. Alle tre står i en kraftig spænding til SATURN, der har til opgave at lære os samfundets regler og normer. Bruger vi ikke denne læring og viden, går det os ilde, både sammen med andre, og når vi er alene. Alt dette forårsager en hel del tumult i følelsesafdelingen, mens tænkeren prøver at få styr på problemerne.
 
Dine instinktive udadrettede følelser styres af MÅNEN i Vædderen, hvor hun nemt bliver lettere hysterisk og/eller højtråbende. Ovre på den modsatte side finder i JUPITER i Vægten (den store “lykkeplanet” eller superoptimist), ret tæt ved din SOL, også i Skorpionen. I skarp spænding hertil har vi så intuitionsplaneten NEPTUN samme sted som inspirationsplaneten URANUS i Stenbukken. Jo, dit FØDSELSHOROSKOP er et af de mest spændingsfyldte, jeg har set i mine mange år som professionel astrolog!!!

Den eneste og dejlige afledning for al denne energiladning er VENUS, der hygger sig i sit eget tegn Vægten skråt over for din VÆDDERMÅNE. Så når du er forelsket, véd du sandelig, hvordan dét skal nydes. Men møder du modstand, ja, så kan du sandelig skære en hvilken som helst mand ned til sokkeholderne - uden mindste besvær.

OG HVOR ER VI SÅ I DAG? Vi begynder med din NEPTUN/URANUS konjunktion i Stenbukken, for dén er sørme i vælten i disse år. I et par år har PLUTO & SATURN gennemvandret just Stenbukkens tegn. Hér hedder temaet: Gør det nødvendige, og lad være med at lyve eller forstille dig. Du bliver bare afsløret! (Se bare på de mange politiske og økonomiske skandaler og ubehagelige episoder, som pressen trækker frem fra mørket i disse år.)
 
MÅNEN er nu nået frem til Vægtens tegn med MARS & URANUS stående lige overfor, hvorfra de på Væddermanér råber ukvemsord ad hende… uha, uha! Og alle tre danner endnu en spænding til PLUTO & SATURN (& også VENUS, så småt). Og den altid optimistiske JUPITER i sit eget Skyttetegn kan desværre ikke hjælpe, for han har ubehageligheder med MERKUR & NEPTUN, der i Fiskene ikke ved, om de skal tale sandt eller lyve. SOLEN gennemvandrer også Fiskene i denne måned, så vi er sandelig “ude at svømme” hér.

HVAD GØR NU EN KLOG? Allerførst MÅ jeg simpelthen ROSE dig for at have lettet dit korpus for 47 kilos! Hvordan dylan du har lykkedes med det, ved jeg ikke - men flot er det! Problemet er jo nu IKKE at tage dem alle på igen. Dertil kræves en radikal kostomlægning og planmæssig og regelmæssig motion. (Ja, jeg er jo forhenværende idrætslærer…)

Nå, denne din arrigskab må du jo have afløb for, og hvad du griber til, er for mig at se ret ligegyldigt - blot det involverer aktiv brug af din krops muskulatur! Lange cykel- eller løbeture, boksning, svømning, boldspil (basket f.eks.) er gode muligheder. Selv er jeg ingen ynder af træningscentre; men du kan jo have en anden holdning til det.

Dét var den rent fysiske side af sagen. Psyken bør du nok også give en tur, f.eks. med hypnoterapi. En almindelig psykolog kan du jo køre rundt med efter forgodtbefindende, så derfor mener jeg, HYPNOterapien vil være gunstigere for netop dig.

Gad nok vide, om du overhovedet kan bruge mine ord til at flytte effektivt rundt på dit indre univers?! Jeg ønsker dig alt muligt held og lykke på dit livs rejse, kære pige!
Leena
 
Mail læst 22/2 2019 kl. 16:47:36
Emne: Den rette vej? (43 år)

Hej Leena.
Det her er nyt for mig - særligt fordi jeg under normale omstændigheder selv kan finde logikken. Ikke denne gang.

Jeg blev skilt for godt 4 år siden og har det, jeg ville kalde en “lykkelig” skilsmisse. Vi er vokset op sammen, har fået to vidunderlige børn og skiltes som venner, hvilket vi stadig er. Et år efter min skilsmisse møder jeg en ganske enestående mand, som jeg stadig er sammen med - dog bor vi endnu ikke sammen.

Og her kommer udfordringen: i januar møder jeg en barndomsbekendt til en fest. Det er 10 år siden, vi sidst så hinanden, og energien var lige så stærk dengang som nu. Det er, som om vi hører sammen. Vi har fulgtes siden fødslen (vores mødre kender hinanden) og er med jævne mellemrum løbet ind i hinanden. Samme energi hver gang.

Dog er der aldrig foregået noget fysisk mellem os, da jeg var i fast forhold/gift. Mødet denne gang var meget intenst - nu er han også Skorpion. Og jeg er i tvivl, om det er, fordi han er min ener? Interessen fra hans side har været stabil altid og også denne gang.

Min følelse er, at det er den vej, jeg ønsker at gå. Min tvivl går på, om jeg lader mig forblænde. Mit spørgsmål er: er han min ener, og er han den rigtige vej for mig?
Mange tanker og taknemmelighed Tyrekvinden

Kære Tyrekvinde,

Lad os begynde med et kig på dit FØDSELSHOROSKOP. Når vi taler om parforhold, synes alfa og omega for dig at være TRYGHEDEN i relationen, fordi du helst vil være HELT sikker på, at det varer ved.
 
Prisen for denne (tilsyneladende) sikkerhed bliver ofte, at du kommer til at kede dig, som årene går - måske fordi der ikke sker nogen særlig udvikling, hverken med ham eller dig selv. Du beskriver jo selv, at to af “dine” mænd er mennesker, du har kendt i årevis… dvs. ikke de store overraskelser dér.
 
Desuden undrer det mig noget, at du efter flere års bekendtskab med denne “ganske enestående” mand stadig ikke er flyttet sammen med ham! Jamen, hvorfor dog ikke? Du må da for søren kende ham rimelig godt, ikke? TØR du ikke? Eller er det HAM, der ikke tør?

Særlig realistisk mht., hvilke egenskaber du har brug for hos din partner, er du heller ikke. Du tiltrækker ofte en blid og kærlig mand, der med alderen har tendens til at blive stadigt mere kedelig.
 
Og just dén egenskab har du ikke megen tålmodighed med - og derfor sidder du nu i en VALGSITUATION, som du bestemt ikke kan lide. Du stoler vist ikke meget på, at “bestyrelsen”, dvs. det guddommelige vil dig det bedste - for du kunne jo blive skuffet, igen. Derfor rådspørger du mig, der (indrømmet) selv har en del mindre heldige erfaringer udi parforhold.

SPØRGSMÅLSHOROSKOPET for det øjeblik, hvor jeg havde læst og forstået dit spørgsmål, giver ud fra flere stærke og utvetydige planetkonstellationer følgende svar på dit spørgsmål: JA, du ønsker brændende et nyt intenst forhold, for du KEDER dig uden en udfordrende mand i dit liv. Og hellere i går end i morgen. MEN du vover alligevel ikke rigtigt at tage springet fra 10-meter vippen, selvom du véd, at tyngdekraften vil sørge for, at du ender “i baljen” med et ordentligt plask. Jeg læser dette horoskop som din ØNSKEDRØM, der næppe kan undgå at få fatale konsekvenser.

Og dit fødselshoroskop afslører klart, at du må have vanskeligt ved, når du møder en mand, at skelne dine egne ønskedrømme om “Prince Charming” eller “prinsen på den hvide hest” fra den virkelige mand, der står foran dig. Og da du jo må siges at være ret så fastholdende i din opfattelse/dine meninger, kan det falde andre svært at åbne dine øjne for denne kendsgerning. Du VIL simpelthen se det, du ønsker at se. Udfaldet heraf er som regel, at du bliver skuffet, fordi dine forventninger ikke går i opfyldelse.

Samtidigt er du inderst inde en uforbederlig og inderlig romantiker, men er beklageligvis samtidigt udstyret med en yderst velfungerende kritisk sans, der både rettes udad i din omverden og sikkert mest indad imod dig selv. I løbet af ret kort tid har du aflæst et nyt “partneremne” og intuitivt gættet dig til hans ønsker og behov, hvilket jo gør ham tryg ved dig. Denne betydelige spændvidde i dit følelsesunivers må have været enormt vanskelig for dig at afbalancere i dine ganske unge år. Som tiden er gået, finder du det muligvis lettere nu; men kombinationen har nok forårsaget, at “sporene skræmmer”, dvs. at du næsten ikke vover igen at engagere dig i en kærlighedsforbindelse.

Ikke desto mindre råder jeg dig til at gå i enrum for dér at finde ind til dine inderste følelser, netop for denne barndomsbekendte. Læg dine besværlige, ideale fordringer til dig selv til side og se på, hvad du egentlig har behov for i dag. Beslut dig, og gå så evt. i gang med “løsrivelsesprocessen” fra dit nuværende parforhold. Hverken Øjeblikshoroskopet eller jeg kan fortælle dig, at du SKAL forlade din kæreste. Astrologien er IKKE et sæt skæbnebestemte lovregler, men en psykologisk retningsangiver, der frit overlader det til spørgeren selv at bestemme.

Jeg sender dig mange medfølende tanker og gode ønsker for et fremtidigt parforhold. Leena
 
Mail læst 14/2 2019 kl. 11:32:55
Emne: Job - igen (30 år)

Kære Leena,
Jeg har været uden arbejde i flere omgange over årene, men vi har altid klaret det, min mand og jeg. Men nu er jeg lige vendt tilbage fra barsel i efteråret 2017, og min mand har fået et nyt arbejde, som stresser ham enormt. Og han har ikke overskud til at lede efter noget andet.
 
Og den kendsgerning, at jeg heller ikke arbejder, og at mine dagpenge udløber primo 2019, stresser både ham og mig yderligere, da der nu også er en dejlig, lille dreng at tænke på.
 
Så det, jeg egentlig gerne vil høre noget om, er: Får jeg ikke snart et arbejde. Jeg er efterhånden også træt af at gå herhjemme, når mand og barn er sendt af sted. Det tærer på os alle sammen, at jeg ikke har et arbejde. Det er et spørgsmål om økonomi - og en svigerfamilie, som bare bliver værre og værre at være sammen med.

Skyttemoderen

Kære stressede Skyttekvinde,

Dit FØDSELSHOROSKOP har jeg jo tidligere tolket, så vi går hastigt videre til dit spørgsmål. Siden juli 2016 har du været inde i en stime af udfordringer, der desværre først vil lette sidst i 2019.
 
Det hænger sammen med, at kongen over dit ubevidste sind, PLUTO, (der gør alting ekstremt: sort/hvidt, had/kærlighed, osv.) i de senere år har passeret forbi sin Sol, Merkur, Måne, Uranus, Saturn og til sidst Neptun, hvilket nok har gjort dig både mere sensitiv og mere sårbar - og naturligt nok: inderlig slidt.

Efterhånden er SATURN (der stedse forlanger ærlighed og flid) ved at indhente Pluto, så også han har påvirket dine 6 planeter i henholdsvis Skytten og nu Stenbukken. Således har du hele to gange befundet dig i trange tider, hvor du tilsyneladende ikke rigtigt kunne finde noget at gribe og gøre i, for just handlingslammet er du jo ellers ikke.
 
Dit fødselshoroskop viser desuden mange af de genvordigheder, som din husbonde, dvs. ægtemand, har måttet slås med. Ja, man må nok sige, at I har fået lige lovlig meget, I skulle klare.

Og hvornår kommer I så ud af den mørke tunnel? SPØRGSMÅLSHOROSKOPET må vi også lige se på. Hér vises du af Ascendanten, MÅNEN &/eller MERKUR, mens jobbet, du søger, ses af planetherskeren over dit 10. hus = karrierehuset, som er JUPITER, og herskeren over dine daglige rutiner: den klassiske arbejdsplanet MARS.
 
Og FAKTISK MØDES MÅNEN & JUPITER - uden at nogen af de øvrige planeter blander sig deri undervejs - om knapt 6 grader, hvilket omregnet til mennesketid svarer til godt 5-6 uger. SÅ DU FÅR ALTSÅ ET JOB rimelig snart! Det er lidt af en hurdle at tidsfæste begivenheder; men min fornemmelse (sammen med mange års erfaring) siger altså uger; muligvis drejer det sig om måneder, men bestemt ikke år.

KONKLUSION: Min oplevelse af dit ægteskab er, at din mand i for høj grad lader sig på virke af sin families tilsyneladende negative opfattelse/meninger - navnlig angående jeres parforhold. Du er jo en stærk og sej quinde, så det ville måske gavne, om du tog en snak med ham om dette lidt prekære emne?
 
HUSK lige at være tålmodig og ikke buse frem med din vanlige impulsivitet! Og nu, hvor du ikke længere har både mand og barn hjemme om dagen, kan du jo fint til gengæld bruge det meste af din energi på at finde dig et arbejde, så økonomien igen kommer til at hænge sammen. Det fortjener du sandt for dyden!

Mine bedste og kærligste tanker følger dig. Leena
 
Mail læst 14/2 2019 kl. 11:48:22
Emne: Arbejde (57 år)
Kære Leena.

For nogen tid siden skrev jeg til dig om en frustrerende arbejdssituation. Du rådede mig til at kæmpe og handle. Det hele tilspidsede sig. Jeg søgte aftenvagt et andet sted og fik det. Ved opsigelsen virkede chefen ligeglad som forventet.

Jeg tænker på, om jeg vil få det godt det nye sted, og var det det rigtige, jeg gjorde? Jeg ved godt, at der tidsmæssigt ikke er gået den tid, som skal være gået for at spørge igen.

Venlig hilsen Jomfruen
 
Kære Jomfru,

Dit FØDSELSHOROSKOP behøver jeg jo ikke at tolke igen. Derfor går jeg over til dit SPØRGSMÅLSHOROSKOP.

Allerførst må jeg ROSE DIG, fordi du omsider fik “bidt fra dig”, så du kunne skifte arbejdsplads. At din ‘gamle’ chef virkede komplet ligeglad, da du sagde op, bekræfter jo blot, at du havde bedømt vedkommende helt korrekt… så glem alt om ham/hende og koncentrér dig om det ‘nye’ job.

OG så har du jo ganske ret i, at der kun er gået godt en måned, siden du sidst spurgte mig til råds. DET GÅR BARE IKKE! Når du henvender dig igen, nærmer vores relation sig jo til en form for terapi, og jeg er hverken uddannet psykolog eller (psyko)terapeut, men forhenværende gymnasielærer med fagene fransk og idræt. Og jeg har slet ingen adkomst til at vurdere, om du handlede ret eller forkert ved at opsige din tidligere stilling og finde dig en ny. Med anvendelse af måden at tale på i mit eget ‘gamle’ erhverv virker du temmelig ‘håndsky’, dvs. du vil helst være HELT sikker på udfaldet af en evt. handling, før du går i gang. Så du forekommer nærmest lidt forskrækket over dig selv i dag.

Det ville være godt for dig, om du havde fulgt nogle af mine tidligere råd mht. afslapning, mindfulness og/eller yoga, eller tag måske et kursus i healing og/eller clairvoyance. Sådan kan du muligvis lære at tænke noget mindre og ‘bare være’ noget mere i nuet - og nyde det. Uden sikkerhedsnet.

Endnu en gang ønsker jeg dig alt vel i fremtiden.
Leena
 
Mail læst 15/1-2019 kl. 13:48:30
Ny kærlighed? (48 år)

Hej Leena. Allerførst TAK for denne fantastiske service!

Jeg er gift og har tre børn i alderen 12, 15 og 18 år. Jeg har kendt min mand i 28 år, og vi har været gift i 19.
Igennem de sidste faktisk ret mange år har jeg haft følelsen af “at være sammen med den forkerte mand”.
 
Jeg elsker min mand, men det er mere som en rigtigt god ven eller bror, og nok mest i kraft af vores fælles erfaringer og liv sammen. Jeg har gennem længere tid gået med en stigende bevidsthed om, at jeg skal videre, og at jeg skal være sammen med en anden, dvs. at der må være en anden “mere rigtig” mand til mig.

Nu vil skæbnen, at jeg har mødt en mand, som jeg er blevet stormende forelsket i, og som også har stærke følelser for mig. Han er også gift, og det i sig selv er jo klassisk og problematisk. Jeg er blevet så forelsket i ham, at jeg er enormt stresset og det meste af tiden er ked af det og bare i syv sind om, hvad jeg skal, og om han er den rigtige for mig.
 
Det er jo et kæmpeskridt at tage for os begge - at bryde to familier op, hvis det nu viser sig, at vi slet ikke passer sammen, eller at det “bare” var en voldsom tiltrækning, som slet ikke har hold i virkeligheden - selvom det faktisk er sådan, jeg har det. Jeg føler, at han er helt rigtig, men jeg er jo heller ikke neutral…
Så - mit spørgsmål er vel egentlig, om du kan fornemme, om der er hold i det nye parforhold, eller det blot er forelskelse og ønsketænkning fra min side?

Håber, det er tilstrækkelig information, og jeg glæder mig til at høre fra dig. Med venlig hilsen den forvirrede Skorpion.

Kære Skorpionkvinde,
Lad os begynde med en generel karakteranalyse ud fra dit FØDSELSHOROSKOP. Du må sikkert selv have erkendt, at du er ret så fastholdende eller vedholdende, hvad du nu vil kalde det.

Dine fire planeter i Skorpionens følsomme og intense tegn: SOLEN (din bevidsthed, din sjæl), MERKUR (din tænkeevne) og NEPTUN (dine drømme og længsler) understøttes på en ikke altid specielt gunstig måde af PLUTO (dine underbevidste “bindinger”) i Jomfruen, hvilket blot tjener til, at du kan bide dig endnu mere fast i de idéer, din hjerne finder ud af.

Desuden er din MÅNE (dine følelsessvingninger) på fremmed grund i Stenbukken uhyre påpasselig med, hvilke og hvor tæt andre mennesker kan komme på dig.

En noget modsatrettet energi finder vi i dine to planeter i Vægtens skønheds- & harmonisøgende tegn. Her har vi din let begejstrede visdomsplanet JUPITER, stående et godt stykke fra din frihedsbetonede og selvstændige URANUS (ligeså let fængelig som Jupiter), der opfordrer dig til at anlægge et videre eller større perspektiv på livet og alle dets tilskikkelser. Du er med andre ord også lidt af en kosmopolit og ville kunne finde dig til rette næsten overalt på kloden.

Desværre har din kærlighedsplanet VENUS det mindre godt i Skorpionens noget kritiske, ofte tavse tegn, hvilket understreges af, at hun konstant nedgøres af SATURN, der oppe fra Tyrens realistiske og lettere materialistiske tegn fortæller dig, at du generelt kunne “gøre det bedre” (navnlig i kærlighedsrelationer).

Problemet i kærlighedslivet bliver kun større af, at den klassiske partnerplanet MARS i det kølige Vandbærertegn også må slås med SATURN, der gør alting vanskeligere eller måske umuligt. Kompromis’er findes simpelthen ikke med denne position, hvilket mere end antyder, at du på samme tid føler dig bundet, dvs. forpligtet på det ægteskab, som du i sin tid - går jeg da ud fra - selv har indgået i med glæde.

Og desuden afslører ØJEBLIKS- eller SPØRGSMÅLSHORO-SKOPET klart, at du allerede i nogen tid har længtes og stadig længes efter en kæreste, der vil forkæle dig og forsøde din hverdag. Med min som regel meget kontante udtryksmåde ville jeg sige, at “du keder dig” i dit nuværende ægteskab - fuldt forståeligt!

Men hér må jeg indskyde en moralsk bemærkning. Kort sagt: med din selvagtelse i behold kan du vel ikke få det over dit hjerte at bryde to ægteskaber på grund af en “kraftig vinterforelskelse”, som du jo faktisk selv siger i din mail.
 
Hvad du KAN gøre uden at ødelægge en hel masse, er at sætte dig sammen med din ægtemand, forelægge ham situationen og bede ham hjælpe dig/jer med at finde en mulig løsning på problemstillingen. Du MÅ respektere ham så langt. Som det er nu, KAN du vel ikke tro, at han slet ikke har nogen anelse om, hvordan du har det indeni… ganske vist er du fabelagtig til at holde (især) dine følelser skjult, men han har jo dog levet sammen med dig i mange, mange år og burde kende dig rimelig godt.

For at kunne besvare dit spørgsmål med et “ja” skal mindst én af de to planeter, der repræsenterer hhv. dig: MÅNEN & MERKUR og de to, der viser et “kæreste-emne”: SOLEN & JUPITER, mødes i en forbindelse, uden at en anden planet kommer i vejen forinden. Men desværre sker dette ikke, så på baggrund heraf kan jeg ikke med baggrund i astrologien love dig et nyt og spændende liv sammen med ham den “dejlige, nye mand”.
 
Udvejen er, set med mine gamle, erfarne øjne, en “hovedrengøring” af dit nuværende ægteskab… helst gjort med en kærlig hånd, gerne med professionel hjælp. Det vil gøre ondt nok undervejs!
Mine bedste ønsker følger dig. Leena
Leena Wåle | Holmevej 83, Brandelev, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: +45 61 46 50 82 | astroclaris@gmail.com