Astrologi

Middelalderlig illustration, der viser de 12 stjernetegns relation til menneskelegemet. Systemet anvendtes tidligere og anvendes stadig af en del medicinske astrologer til at diagnosticere sygdomme.
 
Naturligvis hverken kan eller bør dette erstatte besøg hos lægen. Dog kan systemets indikationer give stof til eftertanke og forudsige sygdomstendenser, der endnu ikke har vist sig. 
 
Hvorfor astrologi? Jo, astrologien kan mange ting, bl.a.:
  • aflæse dine styrker og svagheder og DINE særlige evner,
  • fortælle dig, hvornår tiden er inde til en kursændring,
  • lære dig at undgå de velkendte faldgruber og føre dig videre på bedste måde ad din vej.
  • "Hvad er din sjæls formål? Hvad er din livsopgave?"
Sidstnævnte spørgsmål har hovedsageligt interesse, hvis du ønsker at - eller allerede er i gang med at - arbejde spirituelt. I så fald besvarer jeg via esoterisk tolkning disse spørgsmål.
 
Den væsentligste forudsætning for et godt udbytte af dit besøg hos astrologen er, at du har fuldstændig tillid til mig som professionel astrolog, som en ærlig, pålidelig og lydhør samarbejdspartner. Mange klienter befinder sig i store vanskeligheder, når de henvender sig. Føl efter... I den indledende telefonsamtale må du mærke efter, om kemien passer, før du beretter om dit liv. Hvis din mavefornemmelse siger ja, afklarer vi data, pris og mødetidspunkt. Jeg har kun klienter i personlig samtale, der optages på diktafon, og jeg sender dig et par dage efter en lydfil på en USB-nøgle. Kun efter speciel aftale sender jeg skriftlige tydninger. Jeg overholder Dansk Astrologforenings etiske regler, der bl.a. ikke uden personens skriftlige tilladelse accepterer tolkning af tredjemands horoskop. Dette gælder heldigvis ikke egne børn under 18 år. Af principielle grunde udtaler jeg mig ikke om kroniske sygdomme, sindslidelser, ulykker og død.
 
Nødvendige data: For at kunne beregne dit horoskop må jeg have din fødselsdato, - måned og -år, fødestedet og tidspunktet på døgnet (helst inden for 15 min). Kender du ikke dette, kan du imod betaling få det oplyst hos ét af de 4 Landsarkiver, bare klik på linket i næste afsnit. Derudover beder jeg dig oplyse 3-5 væsentlige begivenheder i dit liv, så min prognose kan hvile på et sikkert grundlag.

Du kan bede om at få belyst specifikke livsområder, som f.eks. arbejde, bolig, børn, interesser, parforhold eller økonomi. Mange vil også gerne høre om deres indre liv, deres livsmål eller karmiske temaer. Lav en huskeliste på forhånd, så du ikke kommer hjem med ubesvarede spørgsmål.
 
Du finder internet- og mailadresserne på de 4 afdelinger af Rigsarkivet på: www.sa.dk. De fysiske adresser er:

Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, 1218 København K. Tlf: 33 15 56 43.
mailbox@ra.sa.dk

Landsarkivet for Fyn, Jernbanegade 36, 5000 Odense. Tlf: 66 14 70 71.
mailbox@lao.sa.dk

Landsarkivet for Nørrejylland, Ll. Skt. Hansgade 5, 8800 Viborg. Tlf: 86 62 17 88.
mailbox@lav.sa.dk

Rigsarkivet Aabenraa, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa. Tlf: 74 62 58 58.
mailbox@sa.dk
 
OBS! Nu kan du via internettet gå ind på dit regionale landsarkivs hjemmeside og hente en elektronisk blanket til forespørgsel om fødselstidspunktet. Du udfylder den og sender den med det samme som mail. På den måde sparer du porto og ventetid. 
 
Leena Wåle | Holmevej 83, Brandelev, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: +45 61 46 50 82 | astroclaris@gmail.com