Dagen i dag

DEN DAGLIGE ASTROLOGISKE VEJRUDSIGT:
 
Naturligvis gælder den enkelte dags tendenser for alle mennesker, og, selvom du til enhver tid kan støtte dig til dit eget fødselshoroskop og den aktuelle aktivering af dette, kan du stadig have gavn af at læse om, hvilke kollektive energier netop denne dag byder på, og hvad disse bedst anvendes til. Jo flere mennesker der er samlet, jo tydeligere bliver dagens indflydelse. Tjen på denne måde dig selv i at have fingeren på pulsen, så du er på forkant med begivenhederne.    
  
APRIL måned 2018 kommer med én af de “større” planetforbindelser, nemlig et positivt samspil mellem den store, “hyggelige” JUPITER og den pyttelille, skarpt kontrollerende PLUTO, der vil kunne mærkes mellem 4. og den 24. april. Aspektet smagte vi allerede på i januar i år, og det vender tilbage igen til september. JUPITER har som et af sine arbejdsfelter lov og ret eller jura, som det også kaldes, og normalt er hans karakter venlig og imødekommende og ofte med store armbevægelser. 

Sådan er det ikke denne gang, idet han for tiden bevæger sig gennem PLUTOS område Skorpionen, hvilket let kan gøre ham skarp i mælet og lovlig ivrig efter at finde fejl - så vi må vist imødese visse stramninger i lovgivningen (ja, igen). JUPITERS klare syn og evne til at finde de ømme punkter kan fremme en mere intellektuel eller videnskabelig tilgang til nogle af tidens store problemer. Vingefanget er stadig stort, og en tilbundsgående forskning vil gavne resultaterne af hans og PLUTOS samarbejde.

JUPITER ønsker altid at finde “Sandheden” og at stille alle lige for loven, også kaldet “Retfærdighed”. Så på den ene side må vi nok forvente visse hurtigtvirkende stramninger inden for lovgivningen vedrørende f.eks. bandekonflikterne og migranternes liv i Danmark. På den anden side vil man fra politisk hold alligevel bestræbe sig på at skabe gunstigere levevilkår for disse mange mennesker, der har søgt ly i vores land.

Bortset fra MÅNENS evige futten-rundt i Zodiakens 12 tegn, denne gang med både start og slut i Skorpionen, kommer der kun to tegnskift. SOLEN flytter den 20. ind i Tyrens livsnydende tegn, hvor tempoet naturligt nok dæmpes en del. Og VENUS, netop den nydende planet, forlader sit eget Tyretegn til fordel for Tvillingerne den 24., og så handler det om med det samme at glemme al den gode mad og komme ud og storshoppe, mens tid er.

Vi vil desuden opleve 3 retningsskift, nemlig MERKUR i Vædderen, der nu atter den 15.04. vender næsen og opmærksomheden fremad, mens både SATURN & PLUTO i Stenbukken tilsyneladende glemte noget i første passage og må vende om for at få alt på sin rette plads, hhv. den 18. (til den 6/9) og den 22. (til den 2/10). Hvis du har et udestående med f.eks. skat eller bank, er det ikke tidspunktet at bede om henstand i denne periode; svaret vil blive et klart NEJ!. Altså må du af sted mellem den 15/4 og den 18/4, mens MERKUR på sin vej fremad vil kunne stå dig bi.

MARS er nok den planet, som når videst omkring i april; han begynder med den 2.-3. at rotte sig sammen med SATURN i Stenbukken, hvor de to sammen næsten kan udrette utrolige ting, bare de beslutter sig for det. Allerede den 4. driller han MERKUR, der jo i Vædderen nok skal sørge for at få luft for sin irritation. Men fra den 9. til den13. leger han sammen med VENUS i Tyren, hvilket sandelig kan udvirke en hel del flirt i et par dage eller måske noget så stort som ægte kærlighed. Drømmene om en stærk mand forstærkes den 13.-15., hvor han indhylles i NEPTUNS slør, og da kan vi for en stund miste fodfæstet lidt.
 
Den 24. opfordrer han JUPITER i Skorpionen til et frugtbart samarbejde, der fortsætter i fin stil sammen med PLUTO indtil den 28. - nu kan der virkelig flyttes nogle betragtelige gamle fordomme/forhindringer, hviket hidindtil ikke rigtigt har kunnet alde sig gøre. NU kommer der vind i sejlene, og store projekter kan søsættes. Vigtigt er det dog hele tiden både at holde sig målet for øje og samtidigt at bringe denne kraftudladning til en velkontrolleret anvendelse.
 
Lørdag 21. april: En ret så bøvlet lørdag kommer til os, for først bliver du uvenner med nogen og må kæmpe lidt for dine synspunkter, og derefter møder du utvivlsomt lutter afvisning, fravær eller skuffelser. Først hen ad aften finder du lidt trøst. KREBSEMÅNEN må slås med MERKUR, og så tager den gamle, sure SATURN over, indtil NEPTUN lindrer lidt på genvordighederne ved aftensmåltidet. Ja, du tager nok en lille glas ekstra.

Søndag 22. april: Man må nok konstatere, at humøret vil svinge voldsomt op og ned i dag. Smukke, men foruroligende drømme glider over i blide kærlighedsstrømme, inden et kraftigt irritationsmoment ødelægger den gode stemning. Ud på aftenen løfter vi nok næsen lidt igen og får lyst til at gå i byen eller danse med den udkårne. KREBSEMÅNEN møder på skift JUPITER, PLUTO, VENUS & URANUS, inden hun forlader sit eget tegn og går ind i Løven. PLUTO, absolutismens planet vender i dag rundt for (set fra Jorden) at gå baglæns intil 2/10, for der rumsterer visse gamle, uafklarede problemer, som vi må se at færdigbehandle. På det ydre plan kan den tunge magtens vægt lette noget i denne periode.

Mandag 23. april: I dag begynder vi med at gennemtænke de seneste dages problemstillinger, og vi får desuden god energi til at iværksætte evt. tidligere lagte planer. LØVEMÅNEN drøfter ivrigt diverse tiltag med MERKUR og vil i den kommende uges tid få god støtte i MARS.

Tirsdag 24. april: En vidunderligt levende og livlig tirsdag får vi hér serveret på et sølvfad: humøret bobler simpelthen på det nærmeste over. Intet arbejdsprojekt virke uoverkommeligt, og vi slår ud med både arme og ben, fordi livslysten og gåpåmodet bruser op i os. Der er ingen smalle steder i Bredgade, og intet kan standse sådan et brus af livskraft, og vi vil gerne alle være først og størst. Den store inspirator JUPITER skubber først til LØVEMÅNEN, derefter til STENBUKKEMARS, og om aftenen forlader VENUS sit fristed i Tyren og vover sig ind i Tvillingernes snakkeglade og selskabelige tegn. Først ved normal sengetid går hun ind i Jomfruen og kan blive lettere kedelig.

Onsdag 25. april: Endnu en tid kører vi videre på tirsdagens stærke energier; men over frokost begynder nogle fortrædeligheder at vise sig. Med ét går tingene ikke slet så tjep - uvist egentlig af hvilken grund? JOMFRUMÅNEN samarbejder smukt med TYRESOLEN, ja lige indtil hun holdes i ørerne af SATURN, det derefter lukke munden på MERKUR. Og dét kan jo sætte en dygtig stopper for al positiv kommunikation, samhandel og forhandlinger. Der opstår en masse bøvl, og mangt og meget forsinkes mærkbart.
 
Torsdag 26. april: Netop i dag forekommer alting med ét yderst kontant: enten er alt sort eller hvidt, kompromiser findes ikke længere. Denne noget enøjede energi kan anvendes både positivt og negativt, hvis du vel at mærke er fuldstændig bevidst om dine virkemidler. Kraften kan sættes ind på ellers ganske uoverkommelige arbejdsopgaver, hvor du bruger alt, hvad du har på denne ene sag. Men den kan lige så vel spænde ben for en hvilken som helst udvikling, der forudsætter, at alle giver slip på gamle, forbenede meninger - der måske bare er fordomme uden rod i nutidens virkelighed. MARS & PLUTO går sammen i Stenbukken denne torsdag, og muligvis kan JOMFRUMÅNEN trække i den positive retning.

Fredag 27. april: Endnu mærkes gårsdagens kraftbølge, og det kan hænde, at der opstår gnidninger, der virkelig kræver finfølelse og takt. MÅNEN gik i nat ind i Vægtens diplomatiske tegn, så hun mægler efter bedste evne. Om aftenen standser SATURN hendes velmenende udglatning, og derefter kniber det også med at finde de rette ord, når hun kommer på tværs af MERKUR.

Lørdag 28. april: Uvenskab og stridigheder blusser endnu en gang op, og det kan blive endog meget svært at komme til enighed igen. VÆGTMÅNEN kommer i strid med MARS & PLUTO, så hun får det tungt i dag.

Søndag 29. april: Nu må alt det fnidder-fnadder høre op, for der er væsentlige arbejdsprojekter, som skal klares. Og du tager ansvaret på dig og går forrest. Ganske vist kan værket ikke fuldendes på én dag, men du viser sig fornuftig og tålmodig og fremtræder som en ægte autoritet. TYRESOLEN samarbejder med SATURN, mens MÅNEN, der om morgenen har listet sig ind i Skorpionen, tillige låner stabilitet og udholdenhed.

Mandag 30. april: Selvom dette er en arbejdsdag, tager vi tingene stille og roligt og føler os i fin harmoni med vores indre; følelserne er dybe og langsomme, og mange vil nok opleve at drømme - selvom øjnene er ganske åbne. Vi har igen FULDMÅNE (klokken 02:58 er den eksakt), denne gang mellem TYRESOL & SKORPIONMÅNE. Hun hilser desuden på drømmeplaneten NEPTUN og på den store retfærdighedsprædikant JUPITER.

APRIL måned forløb som en spændende og afvekslende pose godter… både godt og mindre godt (skidt) rystet godt rundt imellem hinanden. Vær vågen, ven! Nu er det altså FORÅR!
 
MAJ MÅNED 2018 vil byde på to vidt forskellige emner. Dels forlader URANUS efter ca. 7 år Vædderen for den 15/5 at træde ind i tyrens sindsige tegn. Uranus hører jo hjemme i Vandbæreren, og både Tyr og Vandbærer er fastholdende - for ikke at sige brandstædige - tegn, dvs. at ingen af dem finder det let at give slip. I Vædderen kunne Uranus rigtigt udvirke nogle pludselige og undertiden voldsomme virkninger. Men i Tyren vil dettes tegns naturlige ro, jordbundethed og vanetænkning blive en sand hurdle for Uranus at sparke til. Naturligt nok må vi forvente udbrud af alt-for-længe-undertrykte kræfter, som f.eks. jordskælv og vulkanudbrud eller diktatur-regimer, som med ét omstyrtes af de brede masser = folket.

Tyrens planethersker VENUS fortæller desuden om penge og værdi(norm)er, og besøget fra Uranus KAN medføre rystelser i det eksisterende pengemarked, resulterende i, at bunden simpelthen går ud af det etablerede monitære system. Stik modsat heraf KUNNE det også betyde en ændring af vor nuværende særdeles materialistiske holdning til en langt mere “naturlig”, dvs. i sig selv hvilende værdinorm - ja, jeg siger ikke som salig Rousseau: “Tilbage til naturen”, men langt større vægt på økologi f.eks.

Også MARS skifter den 16/5 tegn til Vandbæreren, hvorfra han - i pagt med sin iltre natur - heftigt vil skubbe bag på Uranus’ forehavender; Mars elsker jo larm og ballade! For ham drejer det sig ikke om så vide horisonter som holdningen til vores værdinormer, nej, han vil bare tilføre saft og kraft til et hvilket som helst anderledes tiltag.

Dette fokus på det konkrete område modsiges til dels af forbindelsen mellem JUPITER i Skorpionen og NEPTUN i Fiskene, som udspiller sig mellem den 17. og den 25/5 og kulminerer den 25., og som udløses af MERKUR & MÅNEN den 23/5. Begge planeter foretrækker at se det positive i tilværelsen, Jupiter måske i højere grad på det konkrete-fysiske plan, mens Neptun gerne forvilder sig ud i idealernes eller drømmenes tågede gebet. Begge længes de efter en mere renfærdig og retfærdig jordklode at leve på, hvilket jo forudsætter de smukkeste ideelle livsholdninger hos alle mennesker. At nå dertil kan nok blive vanskeligt, men håb og tro kan føre os langt i den rigtige retning.

Begge rummer desuden et islæt af fremmede, udlændinge, andre kulturer og andre levesæt. Her falder tankerne så på alle dagens migranter, der verden over lever under kummerlige forhold, uden ordentlige forsyninger af vand og føde, for ikke at tale om hygiejniske foranstaltninger. Mange vil i den omtalte periode tale varmt for disse udsattes sag, og vi må håbe, at de også på det lovgivningsmæssige område vil få langt bedre retsningslinjer gennemført.

Tirsdag 1. maj: Natten til denne historiske dag vil være fuld af underfulde og kraftfulde drømme, som det kan knibe med at ryste af sig. Men selv dagen forløber rimeligt stille helt indtil aftensmåltidet. SKORPIONMÅNEN vikles ind i PLUTOS & MARS’ energier kort efter midnat. Til aften forlader Månen Skorpionen for at driste sig ind i Skyttens impulsive, glade tegn - så nu føles det, som om hele verden ligger os åben!

Onsdag 2. maj: Instinkter og følelser er ikke ganske enige om, hvordan dagen skal bruges, men det er vist ikke SÅ vigtigt igen. Sent om aftenen myldrer tankerne bare frem, og vi føler trang til at gennemdrøfte alskens tanker og forestillinger. SKYTTEMÅNEN er uvenner med TVILLINGEVENUS, og kort før midnat blander VÆDDERMERKUR sig, så vi bliver tvunget til at tale ordentligt om tingene.

Torsdag 3. maj: Natten til torsdag bliver fyldt med drømme og illusioner, der kan gøre dig særligt åben og sårbar. Når du først er vågnet, forløber resten af dagen ganske stille. SKYTTEMÅNEN drilles af FISKENEPTUN, men det er kun forbigående.

Fredag 4. maj: Måske får vi en noget urolig, ja muligvis ligefrem fremtidsdrømmende nat. Men snart overtager den klare, sobre snusfornuft vores sind og til aften sætter vi os nye langsigtede mål, som vi begynder at arbejde frem imod. MÅNEN opildnes af URANUS, inden hun forlader Skytten til fordel for Stenbukken ved 4-tiden om morgenen. Til aften holder SATURN hende strikst i ørerne. Vi er vel endnu en del, der husker denne magiske majaften i 1945, da budskabet lød fra London om befrielsen… ja, det ER længe siden, men alligevel - det VAR et stort øjeblik!

Lørdag 5. maj: Vi fortsætter flittigt og målbevidst, hvad vi påbegyndte i går aftes, og vi slækker ikke på idealerne og holder fast i det store udsyn, mens humøret heller intet fejler. Sent om aftenen sniger der sig kraftige uoverensstemmelser eller direkte uvenskab ind i samværet - nogen vil med vold og magt bestemme over alle andre, øv!
 
Søndag 6. maj: Søndagen kan begynde med et uroligt sindelag, men i øvrigt forløber hviledagen stille og roligt. Vi har stadigvæk drømmene og idealerne frisk in mente og er indlevende og yderst sensitive. Mange bevæger sig gerne ud i det lidt “mystiske”, alternative eller intuitive område. STENBUKKEMÅNEN møder både MARS & URANUS, hvilket nok kan sætte sindet i kog. TYRESOLEN hilser på NEPTUNS drømmeland, inden MÅNEN en time senere forsvinder ind i Vandbæreren.

Mandag 7. maj: To inderligt modsatrettede energier strides denne mandag om overtaget. Visse mennesker udspyr i dag særdeles skrappe og undertiden sarkastiske bemærkninger med yderliggående holdninger bagved, mens andre på samme tid ombølger sig med tilsyneladende blide, men egentlig dybt kritiske udsagn - altsammen kan medføre inderlig splittelse eller ligefrem skandaler, det bliver svært at forholde sig til. Ingen véd i grunden, hvad er sandt, og hvad der er løgn; men væmmeligt er det! Hvad kan man egentlig stole på? MERKUR & PLUTO skærer tænder, og på samme tid narrer VENUS den urealistiske NEPTUN til at lade visse løgne slippe ud mellem sidebenene.
 
af Astrolog Leena Wåle
 
 
Leena Wåle | Holmevej 83, Brandelev, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: +45 21 61 50 82 | astroclaris@gmail.com