Brevkasse

Du kender det ud og ind: tankerne myldrer gennem din hjerne, men du kommer ikke frem til et klart svar. Måske er du en smule nærtagende eller stoler ikke ganske på, at familie og venner vil kunne forstå, endsige hjælpe dig ud af dit dilemma.
 
I så fald kan du skrive til mig, der har 32 års erfaring som professionel astrolog og har tavshedspligt. Beskriv din situation, helst med detaljer som: er du i parforhold, har du børn, er du i arbejde, hvordan bor du, hvordan kører økonomien, eller hvor blev den seksuelle lyst af?
 
1. Du går bare ind på den sidste side yderst til højre blandt fanebladene, kaldet "Kontakt" og udfylder skemaet, tryk på "Send", og så får jeg mailen ganske kort efter. For at komplettere min opfattelse af dig, så vær rar at beskrive din aktuelle situation efter bedste evne, helst med din personlige oplevelse midt i den!
 
2. Jeg har brug for at vide din fødselsdato, -måned, -år og tidspunktet på døgnet (helst inden for 15 minutter) & fødselsbyen - samt den by, du skriver fra. Vær rar desuden at angive, HVOR/HVEM du har fødselstidspunktet fra: nøjagtighed er vigtigt!
 
3. Denne service er fuldstændig GRATIS, så vær overbærende med mig, hvis det skulle vare nogle dage med svaret. Jeg arbejder også ofte med oversættelse af bøger og korrekturlæsning af samme.
 
4. Husk at opgive din mail-adresse, for ellers kan jeg ikke svare dig direkte eller få yderligere oplysninger, hvis jeg får brug for det.
 
Her kommer de seneste svar anført i kronologisk rækkefølge:
 
Mail læst 16/4 2018 kl. 11:03:10
Emne: Udbrændt (44 år)
 
Hej Leena. Jeg har været stresset og udbrændt og er nu i jobtræning, men jeg tror også, at jeg har en stofskiftelidelse. Det er ret hårdt, og jeg synes, jeg trænger til lidt medvind.

Mit ægteskab er også ret sløvt, og jeg har svært ved at se, om jeg har lyst til at gøre noget.
Bør jeg få mit pigenavn tilbage?

Kan du se, om jeg bliver bedre til at handle? Bliver jeg mere frisk, og hvad kan jeg mere selv gøre? Tak for din tid.
Med venlig hilsen Vandbærerkvinden

Kære Vandbærerkvinde,

Det første, jeg lagde mærke til ved et blik på dit FØDSELSHOROSKOP, var det stærke fokus på LUFTtegnene, dvs. at du tænker alt for meget over de fleste ting, du oplever. Faktisk så meget, at du har tendens til at hænge fast i dette mylder af informationer og tanker, som fylder dit hoved.
 
Det næste var, at du har din pligt- & ansvarsplanet SATURN i det 7. hus (parforholds-huset) stående i endnu et lufttegn, nemlig Tvillingerne, og derfor bestræber du dig stedse på at klare mindst 2-3 arbejdsopgaver nogenlunde samtidigt. Hvis man ikke får stress af dét, får man det aldrig!

Har du tænkt på, at når du nu ret så ubevidst påtager dig ansvaret i dette ægteskab, hvor megen plads bliver der så til overs til din mand?

For resten har du tillige en tendens til at prøve at undslippe alle disse spekulationer for ganske enkelt at nyde at være til. Og hvad gør man så? Tja, mange danskere sætter sig med fødderne op i sofaen og spiser - enten mad eller slik. Bagefter bliver du irriteret på dig selv over din manglende selvdisciplin, ak ja! (Hér taler jeg ud af egen dyrekøbt erfaring, for de overflødige, trøstende kalorier sætter sig jo på sidebenene.)

Du nævner desuden, at dit ægteskab “også er ret sløvt”, hvilket jeg læser sådan, at det kører på rutinen, og at “gnisten” er væk. Muligvis reagerer du ikke særlig tydeligt på dette forhold; muligvis er det din mand, der irriteres mest og af og til afreagerer ved at råbe højt for at komme af med sin vrede.

Du spørger, om du bliver bedre til at handle og bliver mere frisk. Et så vagt formuleret, dvs. upræcist spørgsmål kan horoskopet ikke rigtigt svare entydigt på. SPØRGSMÅLSHOROSKOPET viser dig ved TYREMÅNEN, der i dag står ganske tæt ved URANUS (opgørs- & revoluttionsplaneten) og SOLEN (din livskraft) - de to sidstnævnte befinder sig endnu i Vædderens sidste grader og peger helt klart på et ulmende oprør/opgør, som du ganske kraftigt forsøger at undgå, for du er jo “syg” og træt.
Jo, men har du overhovedet spurgt din læge om din mistanke mht. en stofskiftelidelse? Nej, vel? Hvorfor ikke, må jeg må spørge. Se dog at få den sag afklaret, i stedet for at dynge denne usikkerhed oven i den allerede eksisterende bunke af uløste problemer!

Ofte skyldes menneskers problemer nemlig ikke så meget, at vi træffer/har truffet de forkerte beslutninger undervejs, men at DER INGEN BESLUTNINGER ER TRUFFET OVERHOVEDET.

Og jeg må - ud fra spørgsmålshoroskopet - mene, at din mand dårligt er til at få øje på i dette parforhold. Han ser ud til at gemme sig væk, lade som om ingenting er i vejen, ja, og sandsynligvis selv drukne sig i arbejde. Det er mange mænds almindelige undvigemekanisme!

HVAD GØR NU EN KLOG? Ja, du kunne jo begynde med en samtale med din læge, både om en evt. stofskifteliedelse (hvilket det er ret let at få konstateret), og dernæst om hvordan du genfinder livsmodet og kræfterne til at klare dig - enten som single eller i ægteskabet, når/hvis du kan få din mand med til et parterapiforløb. Sikkert er det, at hvis du fortfarende ingenting gør, vil du ende i en dyb depression, som du vil få stadigt vanskeligere ved at komme ud af.
 
Du er jo en yderst velbegavet pige og véd godt, hvor skoen trykker. Så vis, at du respekterer dig selv og værdsætter dette jordeliv - på godt og ondt, og GØR NOGET GODT FOR DIG SELV!
Her til slut sender jeg dig mange kærlige tanker og de varmeste ønsker for en tryg og kærlig fremtid.
Leena
 
Mail læst 11.04.2018 kl. 15:21:17
Emne: Genforening (58 år)

Hej Leena! Jeg har nu ventet på min mand i fire år. Vi fik afslag fra Danmark, og jeg flyttede til Malmø i begyndelsen af april 2017.
 
Der er desværre også lang ventetid her i Sverige. Det har været/er meget hårdt psykisk, så jeg vil spørge dig, om du tror, at han snart får lov til at komme? Vi blev gift i juni 2006 i København, og han rejste hjem i april 2014. Vvi blev skilt i december 2013. Men vi elsker stadig hinanden, så derfor denne venten på hinanden.

På forhånd tusind tak for svaret og din tid/venlighed. Med venlig hilsen Krebsekvinden

Kære Krebsekvinde,

Som det første udskrev jeg SPØRGSMÅLSHOROSKOPET. Denne gren af astrologien er urgammel, sandsynligvis den ældste form overhovedet, og den er ekstremt konkret og “firkantet”. Dette øjeblikshoroskops forskellige planetpositioner anvender jeg dernæst til at beskrive dig, din (eks-)mand og et evt. udfald af jeres ansøgning.

Det, jeg straks ser efter, er, om horoskopet tillader en tolkning, og det gør det IKKE, fordi MÅNEN GÅR I TOMGANG, hvilket der gælder helt specielle regler for.

Hér får du en uddybning af, hvad det vil sige:
Du har måske bemærket, at jeg altid anfører det tidspunkt, på hvilket jeg har læst og forstået spørgemailen, for det er det tidspunkt, som jeg opstiller spørgsmålshoroskopet for. Og det kan være 10 minutter, efter at spørgeren har sendt mailen, eller næste dags morgen/formiddag afhængigt af, hvor meget jeg har at gøre før dagens “arbejde”. Således bliver det et samspil af “tilfældigheder”, der afgør, hvornår mailen læses - og således er det hverken dig eller mig, der bevidst bestemmer, hvor Månen befinder sig, når jeg læser din mail.

Når jeg skriver, at SPØRGSMÅLSHOROSKOPET ikke tillader mig at svare dig, er det, fordi vi igen har en MÅNE, der går i tomgang.  Månen bevæger sig 11-14 grader i døgnet, og da hvert tegn dækker 30 grader, siger det sig selv, at fænomenet optræder hver 2./3. dag, så det er der intet unormalt i.
Jeg repeterer lige, hvad mine gode kolleger Louise Kirsebom & Johan Hjelmborg skriver herom i deres bog “Øjeblikshoroskopet”:

“Under sin vandring gennem hvert tegn danner Månen en række aspekter (planetforbindelser), der fortæller om udviklingsforløbet for den pågældende klient eller selve spørgsmålet, hvis et sådant er stillet. (…) 
Men efter at sidste hovedaspekt er blevet dannet, og før den går ind i det næste tegn, befinder Månen sig i en slags tomrum - den går “i tomgang”. Dette er en af de klassiske tydnings-indskrænknings-konditioner, ifølge hvilken astrologen bør være forsigtig, og traditionen leverer denne tydning: “der sker intet” - hvilket dog skal tages med et vist forbehold.
Som altid, når en planet er ved at skifte tegn, må man regne med, at forudsætningerne for dens virke kommer til at ændres. Det er derfor ikke muligt ud fra de givne omstændigheder at levere et klart eller entydigt svar. 
Traditionen siger, at en Måne i tomgang trøster den bekymrede og slår koldt vand i blodet på den håbefulde, for hverken det, som man frygter eller håber, kommer til at ske.”

Desuden bevæger begge de to planeter, der heri repræsenterer dig og din (eks-)mand, sig for tiden (set fra Jorden) baglæns. Dette fænomen optræder af of til, og når de gør det, kan man ikke forvente eller stole på deres almindelige handlekraft, tværtimod. Ligesom MÅNEN er de sat ud på et sidespor og fungerer kun usikkert og middelmådigt. Situationen virker desværre ret så fastlåst.
 
Derfor, kære Krebsekvinde, beklager jeg at måtte svare dig så på én gang afvisende og svævende, for jeg kan ikke gøre andet.
Til slut sender jeg dig mine varmeste ønsker for en positiv tilværelse…
Leena
 
Mail læst 9/3 2018 kl. 18:46:20
Emne: Lavt selvværd (53 år)

Kære Leena, Jeg håber, at du har et godt råd til mig. Jeg har et arbejde, som jeg er rigtig glad for. Der er desværre ikke så megen ros og anerkendelse for mit arbejde. Der bliver efter min mening generelt rost for lidt her i livet. Der bliver til gengæld skældt meget ud og brokket i stor stil, så det er svært at forblive positiv.

Jeg får lavt selvværd af den manglende ros og anerkendelse, både hjemme og på arbejde. Det har jeg døjet med i flere år, men jeg kæmper, og lige nu er det svært. På mit arbejde møder jeg mange forskellige mennesker, som kommer til undersøgelse. Jeg prøver virkelig på hver dag at gøre mit arbejde så godt som muligt - og at gøre det bedste for dem ved grundigt at forklare, hvad der skal ske. Jeg smiler og er venlig, selvom det nogle gange er svært at holde masken, hvis de kommer for sent eller er urimelige.

I dag var der en patient, som bad min kollega om at sige, at hun havde haft en dårlig oplevelse, og at jeg havde været for hård og kontant. Det blev jeg enormt ked af at høre, og det fylder bare så meget i mig. Det kan ødelægge min dag, og det gør mig nervøs og bange i flere uger. Hun afbrød undersøgelsen, da hun blev dårlig. Det er også OK, så jeg fortalte hende, at vi ikke blev færdige, så det var ikke sikkert, at der kunne blive et resultat af undersøgelsen. Det har jeg pligt til at fortælle.

Jeg ville sådan ønske, at der var flere, der ville sige tak for god behandling. Hvordan lærer jeg at sige pyt med det, så jeg kan få mere selvværd?
Med venlig hilsen Vædderkvinden

Kære Vædderkvinde,

Dit FØDSELSHOROSKOP viser en oprindeligt glad og livlig pige, der ganske vist på bunden rummer en følelse af aldrig helt at slå til. Det kan skyldes, at du i din opvækst har måttet bøje dig for nogle rigide holdninger og muligvis også familietraditioner, der bl.a. kunne handle om intellektuelle forventinger, som slet ikke passer til dig. Du har således måttet lukke ned for en del af dine aktive, udadvendte kræfter, som virkelig ville hjælpe dig i din aktuelle situation. Manglende selvtillid er et frygteligt åg at bære på sine skuldre, og du har sandelig slæbt tilstrækkeligt.

Dertil kommer, at dine energier i meget høj grad bestemmes af den ydre verden, bl.a. dit arbejde/din karriere/din chef. Og at det som regel er andre menneskers behov, du prioriterer højere end dine egne. Dette tema er specielt kommet til udtryk i dit liv som voksen kvinde. Den partner, som du er blevet tiltrukket af, ser desuden ud til at være en noget stille og indadvendt person, der næppe kritiserer dig højlydt, men snarere afviser dig med mimik eller negativt kropssprog. Ofte virker dette kraftigere end direkte anklager, fordi der jo ikke er noget “reelt” at sætte fingeren på hos partneren. Den egentlige konflikt kunne ligge en ret stor forskel i seksuel appetit … ja, det er et gæt, indrømmet.

Nå, hvad siger mon så SPØRGSMÅLSHOROSKOPET? Også hér repræsenteres du som en dybt følsom og lidt for hensyntagende person, der dog alligevel rummer en dyb, indre styrke parret med en flyvende og skarp begavelse - så meget kan man sige, men dum, dét er du ikke! Desværre ligger du tilsyneladende under for vort samfunds stedvise, noget gammeldags syn på kvinder og vores evner på arbejdsmarkedet. Og så har du altså i den seneste tid valgt at træde et skridt tilbage fra det pulserende arbejdsliv, FORDI DU - mener du åbenbart - IKKE ER GOD NOK! God nok, til hvad dog?! Dine forventninger og krav til dig selv overstiger langt den omgivende verdens, så din egentlige “modstander” eller “fjende” er dig selv, min ven. 

ARBEJDE: Ud fra, hvad du skriver i din spørgemail, slutter jeg, at du arbejder inden for sundhedsvæsenet, hvilket du sandelig også er særdeles velkvalificeret til, både mentalt og - navnlig - emotionelt. Ja, faktisk føler du FOR MEGET med andre. Det ser ud til, at du hører til ESP-menneskene, altså de af os, som har exceptionelt veludviklede sanseorganer, der hos nogle udvikles til klarsyn, klarhørelse eller klarfølelse - under ét kaldet “clairvoyance” (der blot betyder klarsyn), hvis vi nu skal tale fransk. Jeg foretrækker de gode, danske ord.

HJÆLPEMIDLER: Tilsyneladende har du endnu ikke lært at beskytte dig selv imod uønskede, negative input. Hvis du sidder ned, er det let ubemærket at lægge en flad hånd hen over Solar Plexus, hvorved du udelukker 75-80 % af den udefra kommende energi. Bevæger du dig rundt, må du anvende en anden teknik. Jeg bruger selv meget at forestille mig en polariserende, farvestrålende kuglerund boble rundt omkring min krop samtidigt med, at jeg beder “bestyrelsen” (= det guddommelige) om at værne mine sarte følelser og passe på mig. Samme teknik bruger jeg desuden, når jeg f.eks. må forlade mit lille hus på landet eller efterlade min bil i en by. Jeg har ikke lyst eller råd til indbrud eller hærværk. Gå på biblioteket og lån bøger, der kan give dig flere muligheder - i disse år fødes der et stigende antal menneskebørn med disse evner, så emnet er oppe i tiden.

Dette fritager dig dog ikke for selv i ord og gerning at markere dine egne grænser! Du har jo forlængst konstateret, at ingen ridder på en hvid hest kommer ridende dig til undsætning. SÅ GÅ SELV, MIN PIGE! Grænsedragning kan imidlertid sagtens formuleres sammen med humor, så du ikke kommer til at virke som en sur kælling, hvad du jo slet ikke er.

KONKLUSION: Og hvornår indtræder der så en ændring? Tjah, det afhænger jo af, hvornår du træder i karakter naturligvis. Men hvis du øver dig flittigt, falder tingene mere eller mindre på plads om ca. 3 ½ måned, vil jeg mene. Det kan tænkes, at du bør begynde på hjemmefronten med din husbonde … For mig at se går han så nærmest i ét med tapetet, sandsynligvis for at undgå direkte konflikt - begge hososkoper beskriver ham som en sensitiv/følsom person, men tilsyneladende uden DIN stærke iboende karakter. Derfor anvender han passiv modstand som våben, hvadenten det sker bevidst eller ubevidst.

Mere bliver det ikke til i denne omgang. Jeg sender dig de varmeste ønsker og forhåbninger om, at du snart får fat om nælden og trækker dig selv op ved håret. Du er vel nærmest til det? Naturligvis kan du opsøge en dygtig psykoterapeut for at fremskynde processen og evt. komme dybere ned. Det afgør du med dig selv. De kærligste hilsner Leena
 
Mail læst 7/3 2018 kl. 14:17:25
Emne: Gravid i 2018? 55 år

Hej. Jeg har et spørgsmål, om jeg bliver gravid i år 2018. Jeg ved ikke, om det kan ses i et horoskop, men jeg har en anelse om, at jeg bliver det. Jeg er sund og rask og har 4 børn i forvejen. Men spørgsmålet tumler i mit hoved.

Knus fra Vædderkvinden

Kære Vædderkvinde,

Lad os begynde med dit FØDSELSHOROSKOP, der tydeligt beskriver din store kærlighed til børn og barnlige sjæle - nå ja, for resten også unge mennesker, der - lige som du selv - er fulde af fantasier og drømme. Samtidigt er du i den ydre verden en særdeles aktiv kvinde, der nok kan sætte gang i mangt og meget. Alligevel glemmer du aldrig at være opmærksom på dine medmenneskers holdninger og (navnlig) følelser.

Det er tilsyneladende hovedsageligt i dit parforhold, at du kan blive noget skarp i mælet eller måske følelsesmæssigt afvisende. Muligvis er din mand noget ældre end du, eller bare mere moden, kølig og (især) eftertænksom.

Hvad kan SPØRGSMÅLSHOROSKOPET fortælle? Beklageligvis må jeg skuffe dig, idet MÅNEN netop i går GIK I TOMGANG. På almindeligt menneskedansk vil det sige, at hun er nået så langt frem i sit tegn, at hun ikke når at danne flere aspekter til de øvrige planeter inden tegnskiftet. Da Månen bevæger sig mellem 13-15 grader på et døgn, indtræffer dette fænomen ret ofte. Den klassiske tolkning er: DET BLIVER IKKE TIL NOGET med dét, der spørges om. Vi plejer at sige, at det trøster den frygtsomme og skuffer den ivrige.
 
Men for dig betyder det altså, at din ønskedrøm ikke vil gå i opfyldelse, desværre.
Til slut sender jeg dig de kærligste tanker og mest positive ønsker for en fremtid fuld af glæde og givende opgaver.

Leena
 
Mail læst 6/3 2018 kl. 07:32:45
Emne: Jobskifte (50 år)

Jeg ønsker at vide noget omkring jobskifte: Er det klogt at skifte? Jeg er uddannet i sundhedssektoren og tænker på et afløserjob i fremtiden, i stedet for det faste, som jeg har. Desværre har jeg ikke kørekort.

Venlig hilsen Skorpionkvinden
 
Kære Skorpionkvinde,

Vi begynder med et blik på dit FØDSELSHOROSKOP, der klart beskriver en (det, der i min barndom hed) “sød og artig” pige, der tilsyneladende aldrig modsatte sig noget ønske eller nogen besked fra forældrene. Også i skolen var du “flink” og passede dine pligter.

Det ser ud til, at dine forældre var/er meget forskellige af temperament: den ene lige så blid og omsorgsfuld, som den anden var/er højttalende (måske snarere -råbende) og hidsig, ja, der kunne muligvis også falde et par øretæver af i ny og næ.
 
Desværre blev det ikke altid lige klart for dig, hvor høje forventninger denne forælder havde til dig, selvom du er udstyret med en ganske udmærket intuition. Normalt gjorde du dig bare mere umage de gange, hvor der blev råbt højt ad dig! Og dét fortsætter du jo med efter bedste evne, at “please”, som det kaldes i terapeutsprog. Det kan tænkes, at dine forældre blev skilt.

SPØRGSMÅLSHOROSKOPETS udsagn er også rimelig tydelige, for det ser ikke ud til, at du kommer til at skifte job lige med det samme. Nu har jeg selv en fast hjemmehjælp, der dog må afløses af og til, og da jeg bor langt ude på landet, er et kørekort ganske simpelt nødvendigt.

FØRSTE RÅD: Se dog at få taget det kørekort, så du kan opleve lidt større variation i hverdagen. Udsigten hertil peger på en tidshorisont på knap 8 måneder, hvis du beslutter dig for dén løsning. Desværre er økonomien jo ikke noget at skrive hjem om. Hvis du er gift, vil din ægtemand muligvis spæde til eller betale det hele. Eller kan det tænkes, at der er en mulighed for, at din arbejdsplads vil være interesseret i - i hvert fald delvist - at betale for dette yderst nødvendige kørekort?

Det synes, som om du oplever, at du sidder fast i en art mudderpøl, hvor du føler dig invaderet af andre menneskers mere eller mindre dårlige energier. Du er jo virkelig ekstremt intryksmodtagelig, for ikke at sige overfølsom for dine medmenneskers energier. Jeg kan jo ikke vide, hvor bevidst du er om dette, eller tilstanden bare simpelthen dræner dig for alt overskud. Du ville gøre klogt i at lære at meditere (evt. via Mindfulness; Gigtforeningen har udgivet en glimrende CD dertil) og at stole på din medfødte, udmærkede intuition. Når dit bevidsthedsniveau herom stiger, kan du også langt bedre sætte grænser for dig selv udadtil.

ANDET RÅD: For mig at se er det på tide, at du markerer dig som den seje, stærke kvinde du i virkeligheden er - neden under al denne velopdragenhed! Sæt din fod ned! som englænderne siger, og marker i/for din omverden, at du virkelig har brug for det kørekort, så du kan komme videre i dit liv og din karriere. Koncentrér dine kræfter om det væsentligste lige for tiden, for så vil du opleve, hvor langt du kan nå ved egen kraft. Muligvis vil der gå et års tid, førend tingene flasker sig rigtigt for dig; men DET KOMMER, HVIS DU SELV BESLUTTER DIG FOR DET!
 
Jeg sender dig som afslutning mange kærlige tanker og gode ønsker for en positiv og meningsfuld fremtid.
Leena
 
Mail læst 25/2 2018 kl. 14:39:50
Emne: Job og sygdom (56 år)

Hej Leena. Jeg oplever rigtig megen uro og sladder på min arbejdsplads lige nu. Jeg er uddannet sosuassistent og arbejder på et stort plejecenter i aftenvagt. Normalt er jeg meget glad for at være der, og det er, som om det går på tur lige nu. Jeg bliver ked af det og får da så ondt i maven. Hvad gør jeg?

Min sårbarhed bliver også større over, at systemet ej heller kan finde den rigtige medicin mod min gigt. De mener, at det er slidgigt og leddegigt, og det blev konstateret for ca. 3 år siden. Eller finder de det nogen sinde ud af, hvordan det bør behandles? Alt i alt er jeg rigtig sårbar lige nu. Kan du hjælpe med gode råd?
Med venlig hilsen Jomfrukvinden

Kære Jomfrukvinde,

Vi begynder med en analyse af dit FØDSELSHOROSKOP, der klart viser en kvinde, der bestemt ikke har haft den nemmeste barndom. Uanset hvem af dine forældre, der havde rollen som omsorgsfigur (klassisk moderen) og den bestemmende (klassisk faderen), så har du til stadighed været underlagt en meget stærk og frygtindgydende kritik af den måde, du nu gør tingene på og er: du var bare forkert.
 
Samtidigt har én af dem udvist et noget utæmmet - for ikke at sige - noget hysterisk temerament, der KAN have udmøntet sig i psykisk overlast, muligvis også fysisk. Hvad gør så en klog, lille pige? Jo, hun tilpasser sig og “spiller efter gehør”, dvs. gør, hvad hun kan for at glemme, hvem hun egentlig er, og hvad hun selv har lyst til.

I dag taler du ubesværet med alle, høj som lav, og du er begavet med en meget stærk intuition for, hvordan dine medmennesker har det. Af samme grund bliver du let offer for alle negative energistrømme, som f.eks. sladder. Det siver bare lige ind i dig og gør dig utilpas. Disse “fornemmelser” gør dig særdeles velegnet til at have med “svage” mennesker at gøre: ældre og/eller syge.
 
Desværre er prisen herfor lovlig høj, idet du ubevidst bærer en hel del af andres gebrækkeligheder med dig hjem efter endt arbejdsdag. Og da du er programmeret til altid at yde dit allerbedste, udvikler du i følge sagens natur slidgigt. Leddegigt er jo noget ganske andet, nemlig en fejl i immunsystemet, der viser sig som betændelse i leddene, værst naturligvis i hofter, knæ og skuldre, der bærer de største byrder. Symptomerne kender du jo som smerter, hævelse og træthed. Det er navnlig vanskeligt at komme i gang om morgenen.

Også for dig har det taget nogen tid, førend det lægelige system fik diagnosticeret problemet og fundet frem til den mest effektive medicin. I dit tilfælde kan det være problematisk, at du både har slidgigt og leddegigt, idet den gunstige medicin for den ene lidelse ikke altid harmonerer særlig godt med den anden. Desværre kan jeg kun råde dig til fortsat at rende lægen/-erne på dørene og forlange, at de finder frem til den optimale sammensætning.

Hvad du selv kan gøre, er simpelthen at træne dig i at slappe af, bl.a. ved jævnligt at meditere (gerne Mindfulness el.lign. - Gigtforeningen sælger en fortrinlig CD dertil). Du kan også dyrke yoga eller Tai-Chi, hvis din krop tillader det. Det VÆRSTE, du kan gøre, er at BEKYMRE DIG, f.eks. for fremtiden, din alderdom og dens besværligheder!

En helt anden teknik foregår i dit indre rum, forstået på den måde, at du forestiller dig, at du bevæger dig rundt inden i en polariserende, mangefarvet boble, som beskytter dig imod al negativitet i omverdenen. Den kan du desuden benytte til at beskytte dine ejendele, f.eks. dit hus eller din bil, når du forlader dem.
 
Og HUSK LIGE AT TAKKE “BESTYRELSEN” (det guddommelige) FOR DERES HJÆLP! Ikke hele tiden, men inden du falder i søvn om aftenen/natten. Du skal ikke BEDE dem bistå dig, men i stedet på forhånd TAKKE dem, fordi du véd, at de gør det!

Ja, mere kan jeg ikke komme i tanker om lige nu. Derfor nøjes jeg med at sende dig mange kærlige hilsner og de bedste ønsker for en rimeligt smertefri tilværelse fremover.
Leena
 
Mail læst 20/2 2018 kl. 21:23
Emne: Bliver min søn slået af sin far? (35 år) [Teksten er noget redigeret af astrologen]

Hej. Jeg har en søn på 4 ½ år, som fortæller mig, at han er blevet slået af sin far under deres samvær lørdag d. 17/2 2018. Jeg har lavet en underretning og er bange for en evt. ny sag med advokat og statsamt. Er der mon hold i det, min lille søn fortæller, og bryder krigen nu igen ud?

Da sønnen var tre måneder gammel, fik jeg valget: enten måtte jeg få faren ud af vores liv, eller sønnen ville blive tvangsfjernet. Jeg valgte selvfølgelig min søn, og ganske rigtigt vandt jeg i retten fuld forældremyndighed. Min eksmand har en indre vrede og har svært OCD og angst. Samvær har indtil for ½ år siden været overvåget. Min søn fortæller, at han kom til at grisse bilsædet til med sand, og det irriterer hans far, og så slår han vores søn.

Nu er jeg bange for fremtiden. Både i forhold til samvær, og for hvad faren finder på som gengæld. Sidste år flygtede vi fra vores hus, fordi min eksmand og naboerne rottede sig sammen, og det blev meget væmmeligt. Faktisk endte det ud i en politianmeldelse pga. trusler mod min fremtid. Jeg er simpelthen bange for de mennesker …
 
Jeg havde lige fået styr på mit liv. Jeg frygter, at dette sætter alt i gang igen …Venlig hilsen og tak fra Tyrekvinden

Kære Tyrekvinde,

Lad os gå lige til det underliggende emnet: “Hvorfor behandler din x-mand dig så dårligt?” Svaret er ganske ligetil: “Fordi du tillader ham at gøre det!” Af dit FØDSELSHOROSKOP fremgår det med al tydelighed, at du nærmest må betegnes som “et Guds ord fra landet”, altså en sød og køn kvinde, der som regel tror på det bedste i andre mennesker, og derfor kan en "skal vi kalde ham nervesvækket" person som din eksmand koste rundt med dig efter forgodtbefindende.

Rent astrologisk beskrives han af tænkeplaneten MERKUR, som du har stående i Tvillingerne i dit 6. hus, der (ud over din begavelse) beskriver dine daglige rutiner. Samme MERKUR befinder sig rigtig udmærket som planethersker i tegnet, og han har heller ingen spændingsaspekter, så hér finder vi ikke årsagen til hans psykiske ubalancer.
 
Forsøger jeg at “aflæse” ham i dit horoskop, viser dette, at han langt hen ad vejen er ret ubevidst om sine indre kvaliteter, og han KAN i sin opvækst have været udsat for undertrykkelse eller direkte voldelig adfærd, enten fra sine søskende og/eller fra sin egen far. Hans mor har vidst besked med det, men ikke blandet sig - dét ægteskab forløb nok heller ikke synderlig harmonisk.

Din egen opvækst kan heller ikke have været særlig nem, for - selvom din TYRESOL giver dig et mildt og roligt sind - sørger spændingen til din VANDBÆRERMÅNE for, at du ofte havner i diskussioner eller uoverensstemmelser i forb.m. dine principielle holdninger. Din stakkels penge- & kærlighedsplanet VENUS er på udebane i MARS’ tegn: Vædderen, og for at undertrege problemet, står SATURN i Vægten overfor og råber: “Du duer ikke, du er dum og helt forkert!” Der bliver sandelig ikke givet nogen form for umiddelbar og kærlig accept hér.
Ret tæt på samme SATURN finder vi underverdenens/
underbevidsthedens konge PLUTO, og de to sammen er simpelthen djævelske i deres ødelæggelsestrang.
 
Med din optimistiske Ascendant i Skyttens tegn, er det næppe dig selv, der anvender disse rædselfulde energier - næh, “det har vi folk til”, altså bl.a. din eksmand. Opgaven i horoskopet er jo at bevidstgøre dig om dine iboende kvaliteter på godt og ondt, og dine mails beretter netop om, hvilke genvordigheder du har gennemlevet.

Nu nævner du specifikt den dato, hvor din søn siger, at han er blevet slået, og derfor har jeg checket, hvad jeg selv har nedskrevet til mit site under “Dagen i dag”. Jeg indsætter lige dette citat:

Lørdag 17. februar: Nu kommer en snotforvirret og sært uvirkelig lørdag. Du har ikke styr på noget som helst, så forudlagte planer går rent i skuddermudder. Og du kan ikke engang samle dig til at skaffe dig en slags overblik over “katastrofens” omfang, og der er ellers ret så mange forehavender, der ganske snart må findes en løsning på. Deadline hænger lige over dit hoved, så du tvinges til at træffe akutte beslutninger - selvom du reelt ikke kan det. Ja, det er naturligvis NEPTUN, den drillepind, der tager gas på MARS & MÅNEN. Imens overhaler MERKUR SOLEN i en forbrænding, som sandsynligvis også får dine tanker til at brænde sammen. Først hen ad midnat falder der en smule ro på, når FISKEMÅNEN trøstes af JUPITER.

Set med mine øjne dækker denne analyse ganske udmærket, hvordan din eksmand må have haft den netop dén dag, og hvad der MÅSKE drev ham til at slå jeres søn. I den magtkamp, som afsluttede jeres samliv, må han også ved mødet med din overbevisende råstyrke gentagne gange have oplevet sig selv som svag og magtesløs - ganske som i hans barndom.

KONKLUSION: Jeg kan ikke med vished ud fra astrologien afgøre, OM han reelt har slået jeres søn; men meget taler for det. Hvad du nu har i sinde at gøre: enten lade det falde eller med juraen bag dig sørge for, at eksmanden ikke længere får ret til at se sin/din søn, DET MÅ DU AFGØRE MED DIG SELV. Var jeg i dit sted, ville jeg - for min egen sjælefreds skyld - på lang sigt arbejde ihærdigt på at få eksmanden helt ud af jeres liv, om muligt!

Du kunne jo begynde med at købe dig en lille, smuk forårsblomst som trøste-gave. Jeg sender dig en bunke kærlige tanker og mange gode ønsker for fremtiden. Leena
 
Mail læst 21.02.2018 kl. 20:33:30
Emne: Bolig? (50 år)

Hej Leena. Jeg har virkelig brug for din hjælp. Jeg har boet i udlandet i et år, men endte med at tage hjem. I dag bor jeg i min datters lejlighed, men må egentlig ikke være her, da jeg har hund, og det er ikke acceptabelt hér i boligen. Jeg står af den grund egentlig som boligløs og er meget stresset og har depression pga. min situation. Jeg har skrevet mig op på en boligliste; men udsigten til en bolig ligger flere år ud i fremtiden!
 
Kan du på nogen måde se, hvornår jeg vil få min egen bolig og finde ro i mit liv? Det vil betyde ALT for mig at have mit eget hjem igen.
Knus og hilsen fra Skyttekvinden

Kære Skyttekvinde,
 
Vi lægger ud med et kig på dit FØDSELSHOROSKOP, der klart viser, hvilken åben og videbegærlig - for ikke at sige nysgerrig - sjæl du er. Hjernen kører uafladeligt i din evindelige søgen efter mere viden og større vingefang. Samtidigt har du en langt mere skjult side, hvor du vel nærmest frygter at kaste dig ud i nye projekter, der kunne indvirke på din økonomi eller status… Faktisk er du på flere måder en ret gammeldags slags kvinde, idet du har behov for efter dagens dont at vende hjem for at lade op til morgendagens strabadser. Alligevel er det i din nuværende alder dig selv, der er kaptajn på dit livs skude, og ganske vist lytter du til andre menneskers input, men den endelige afgørelse ligger hos dig.

Du rummer skam tillige en lille “forsigtigper” , som du har “lært” af din mor/omsorgsfigur i din tidlige opvækst. Godt det samme, for bag et rat kan du få trang til samtidigt at træde på både speeder og bremser. Enhver med lidt forstand på biler ved, at dét vil få motoren til at brænde sammen på kort tid. Det samme gælder jo for livet i sin helhed, så at sige. 
Faktisk har du hele 3 planeter i Skyttens kosmopolitiske tegn, hvilket du bl.a. har udnyttet ved midlertidigt at bo i udlandet …
 
Desuden har du et dybtfølt behov for at bo og leve i trygge rammer, gerne lidt flot eller dyrt, for du elsker luksus. Forestillingsevne eller fantasi er du i rigt mål begavet med, og få kan vel lyve så overbevisende som du, hvis der er noget, du for enhver pris MÅ skjule. Som arbejdskraft kan du være lidt svingende, både i energi og lyst til dagligdagens rutiner, men som oftest går du på med krum hals og løftet hale - så længe opgaven siger dig noget.
 
Nu går vi så til SPØRGSMÅLSHOROSKOPET for at se, hvad det har at sige til dit spørgsmål? Hér repræsenteres du af MÅNEN, da du er spørgeren, men tillige af VENUS, som er planethersker over Ascendanten (din krop, dit image).
 
Din bolig vises af hjemmets hus (det 4.) planethersker SATURN, der befinder sig udmærket i Stenbukken, og som tillige hersker over 5. huset, som beskriver alt, hvad du finder fornøjeligt her i livet, f.eks. dine børn. Således fortælles det, at du bor i din datters hjem.

VENUS gennemløber for tiden Fiskenes sensitive tegn og står netop i dag gradrent sammen med drømme-, forelskelses- & illusionsplaneten NEPTUN, hvilket på det smukkeste beretter om din dybe længsel og den smerte, som du dagligt oplever. Også i Fiskene og ret tæt sammen finder vi SOLEN & MERKUR, hvorpå vi kan aflæse din forvirrethed og manglende evne til at tænke praktisk og konstruktivt. Selvom du er Skytte, kan du nok ind imellem forfalde til lidt at have lidt ondt af dig selv. Helt OK!
 
Og jeg kan ikke undlade at nævne, at samme VENUS om knap 2 ½ grad vil danne en forbindelse til MARS, din handlingsplanet - som også kan tolkes sådan, at du om ca. 2 ½ måned (omregnet til mennesketid) vil møde en interessant, meget vidende mand. Forbindelsen er en spænding, så muligvis bliver det kun til ét møde; men spændende, et bliver det.

TYREMÅNEN understreger dit store behov for tryghed og ro, men økonomien er jo desværre langt fra til at købe egen bolig. Den ro, du søger, kan du finde dybt inde i dig selv - hvis du altså selv arbejder på det. Jeg anbefaler dig at begynde at meditere eller dyrke yoga &/eller Tai-Chi regelmæssigt, dvs. 3-4 gange om ugen, helst hver dag. Læg det ind i dine daglige rutiner ligesom tandbørstning osv. Du vil kunne mærke effekten efter ca. 2 uger - og du vil nyde det. Naturligvis kan du tage et weekend-kursus, men på nettet kan du også købe DVD’er med udmærkede instruktioner.

Nu afgøres spørgsmålet, hvis MÅNEN/VENUS i nær fremtid danner en forbindelse til SATURN. Sker dét, kommer du til at flytte, som du så gerne vil. Men desværre: DET SKER IKKE, så der er altså ret lange udsigter til, at du får din egen bolig, beklager! Sandsynligvis mere end 1-2 år.
Jeg sender dig til slut de kærligste tanker og masser af gode ønsker for en levende og meningsfyldt fremtid i egen bolig.
Leena
 
Mail læst 16/2 2018 kl. 19:33:30
Emne: Min sjæls formål med livet? (33 år)

Hej Leena. Tusind tak, fordi du har denne brevkasse. Jeg føler mig i den grad på afveje i mit liv. Jeg søger efter at connecte med min indre GPS, så jeg kan navigere hjem, hvor jeg hører til.

Min situation: jeg er 33 år og venter mit første (og eneste) barn. Graviditeten var et uheld, og jeg har kun kendt min kæreste siden efteråret (jeg er 14 uger henne). Egentlig havde jeg ikke tænkt mig, at jeg skulle have børn, men selve graviditeten har føltes meget spirituel, og som om den er planlagt af noget større. Så vi har valgt at tage imod dette barn, som jeg fornemmer er en lille, sensitiv pige.

Jeg har længe været ‘træt helt ind i sjælen’*. Mit liv føles forkert. Mit job udmatter mig og er ikke det rette. Det er der egentlig heller ikke andre jobs, der er, og det er vel dét, der er problemet.

Tidligere har jeg fået at vide, at ‘jeg er en stjernesjæl’*, så jeg må jo have et formål; men jeg kan ikke mærke, hvad det er.
Siden jeg var barn, har jeg skrevet meget. Udfyldt den ene dagbog efter den anden og ladet historierne vælte ud af pennen. Derfor troede jeg, at min mission var at dele mine ord med andre; men der er intet sket på den front.
I fjor forsøgte jeg at skrive en bog, men ‘jeg kunne ikke mærke den’*, så jeg blev i tvivl, om det nu bare var en fiks idé fra mit ego, og gav op.

Siden da har jeg været plaget af tanken, om jeg virkelig skal skrive den bog eller ej; men jeg har ingen klar idé herom. ‘Jeg mangler en godkendelse fra Universet, et tegn fra Gud’*, en stemme, der siger: “Kom i gang - her er temaet og titlen”. Men der sker intet, så jeg ender med at sidde fast som altid.

Kan du hjælpe mig? Jeg er træt af at være så træt. Min sjæl er frosset, og jeg har sovet længe nok.
På forhånd tusind tak! Kærligst Vægtkvinden
 
Kære Vægtkvinde,
Allerede mit første blik på dit FØDSELSHOROSKOP fortalte mig om dine vanskeligheder, idet der gentagne gange optræder modstridende faktorer. På den ene side har du kraftig overvægt af planeter i de ledende/kardinale tegn - hele 5 faktisk, der burde drive dig fremad aldeles ubønhørligt. Samtidigt har du Ascendanten (din krop, dit image) i Skyttens viltre tegn, oven i købet med ballade- & skilsmisseplaneten URANUS stående næsten lige ovenpå. Det forlener dig med en græsselig utålmodighed, der skam også hjælpes fremad af din handleplanet MARS, der står smukt og stærkt i Stenbukken. Ganske tæt herpå finder vi den store JUPITER, der desværre bare slet ikke trives i Stenbukkens restriktive tegn, men føler sig deprimeret eller holdt nede. Eller ganske enkelt: TRÆT!

Ikke langt derfra har vi så drømme- & illusionsplaneten NEPTUN, der stadig står i sidste grad af Skytten, ligesom din Ascendant. Og det er ham, der i kraft af sine overoptimistiske, undertiden løgnagtige ord får dig til at tro, at du skal “have en godkendelse fra Universet, et tegn fra Gud eller en stemme…” Hvad er der vel i vejen med simpelthen at beslutte at gå i gang med opgaven og derefter bruge godt, gammeldags slid til at ordne paragrafferne?! For naturligvis har du da en livsopgave - fuldstændig ligesom alle os andre.

En lille opbyggelig historie: Claus Houlberg, min kære inspirerende astrologi-kollega og mentor, har ofte under sine kurser fortalt om “dengang, da du sad oppe på skyen og spillede harpe. Efter nogen tid forstod du klar, at du snart igen måtte ned på Jorden for at arbejde. Vores Jord er en børnehave, hvor vi med megen blod, sved og tårer må lære at være kærlige over for alle, altid! Sammen med ‘bestyrelsen’ (det guddommelige panel) valgte du så netop den familie, som har mest brug for dig og alt, hvad du har lært i tidligere inkarnationer. Inden fødslen, underskriver du en kontrakt med ‘bestyrelsen’ indeholdende din livsopgave for dette livsforløb, men desværre glemmer du under fødslen ganske, hvad der står i kontrakten, så dét må du så bruge de første 28-30 år på at finde frem igen fra de ubevidste dybder.

Mere om dit Fødselshoroskop: På den anden side befinder din MÅNE (dine følelsessvingninger og din moderlighed) sig fint i sit eget, langsomme og indadvendte tegn: Krabben, hvilket desværre er ret over for føromtalte Stenbukke-MARS-JUPITER samstilling. Således holdes hun fast og pines, mest fordi hun ikke vover at følge sin indre stemme. Din harmonielskende SOL-MERKUR samstilling i Vægten i 10. hus (karrierehuset) staver med al ønskelig tydelighed ordet: FORFATTER, eller muligvis bare “noget med ord”.
 
Men ganske tæt på dem er underverdenens/underbevidst-
hedens konge PLUTO lige med fryd gået ind i sit eget tegn: Skorpionen, hvorfra han med arme og ben manipulerer med din tankeverden. DEN KOMBINATION ER SVÆR! Og bedre bliver det ikke af, at kærligheds- & pengeplaneten VENUS, der hersker over 5. (børn & sex), 6. (daglige rutiner) og 10. hus (karrierehuset) befinder sig på fremmed grund i Skorpionen - oven i købet plaget af ‘sure, gamle’ SATURN, der uafladeligt fortæller dig, at du ikke er god nok.

Hvilket budskab kommer så SPØRGSMÅLSHOROSKOPET med? Hér repræsenteres du både af MÅNEN (som alle spørgere) og af MERKUR, der igen står sammen med SOLEN, nu i det andet lufttegn Vandbæreren, hvilket endnu en gang siger “forfatter”. MÅNEN befinder sig i dette Øjeblikshoroskop i Fiskene lige midt imellem VENUS & NEPTUN, hvilket utvetydigt beskriver din graviditet, sarthed og de ofte forvirrende følelser, der følger med.

Mest iøjnefaldende er det for mig, at URANUS som den eneste planet er placeret oppe i den bevidste del af horoskopet, for tiden i Vædderens tegn ( noget aldeles uforudset kan hænde), mens alle de øvrige 9 putter sig under bevidsthedens klare lys.
 
I dit fødselshoroskop var det KRABBEMÅNEN, der stor alene på DU-siden, hvilket understregede din mors enorme indflydelse på dig, din opvækst og dit voksenliv. Hér er fordelingen bevidst/underbevidst 6 oppe og 4 nede, og - som det for dig sikkert mest interessante - hér har du hele 5 planeter ud af 10 stående i sidste kvadrant/fjerdedel. Dette plejer at love en exceptionelt stor og dyb udvikling af dit sjælepotentiale i din 3. alder!

KONKLUSION: Se, jeg mener jo ikke, at vi kan/skal afvente ‘bestyrelsens’ wake-up call, førend vi går i gang med at finde og dernæst opfylde vores livsopgave hernede på Jorden - hvad du jo nok har fornemmet allerede. Nix, på med vanten, og se at komme i gang, nu! Muligvis kan det hjælpe dig med at finde ind til netop din mission, hvis du mediterer regelmæssigt, gerne 3-4 gange om ugen (helst hver dag), som en fast rutine indlagt i dagens program. Yoga og/eller Tai-Chi er også godt, idet begge dele tillader dig at slappe/spænde af, så du ikke bliver så pokkers træt.

Som afslutning sender jeg dig mange kærlige tanker og de mest forhåbningsfulde ønsker for en fremtid engageret MED barn og livsopgave. Leena
Leena Wåle | Holmevej 83, Brandelev, 4700 Næstved - Danmark | Tlf.: +45 21 61 50 82 | astroclaris@gmail.com